Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng chế (Kèm ma trận với đáp án) năm học tập 2021-2022, bao hàm các đề thi, tất cả kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt tác dụng tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Kiểm tra học kì 2


1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài bác 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: a. Đáp án nào dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ có nghĩa là 7 giờ đồng hồ chiềuB. 15 giờ có nghĩa là 5 giờ chiềuC. 19 giờ tức là 9 giờ tốiD. đôi mươi giờ có nghĩa là 8 giờ tối

b. Tích của phép nhân gồm hai vượt số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì thứ 2 tuần trước là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay tức khắc sau của số lớn số 1 có nhì chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : Số gồm 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho các số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số bé nhỏ nhất là: .................................................


Câu 4:


a. Trong hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi dụng cụ sau ở trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: bé voi khối lượng 434kg, bé gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi con gấu cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)


......... ×......... = .....................

Câu 8: chọn từ: Có thể, chắc chắn rằng hay không thể điền vào nơi chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Kịch Bản Chương Trình Hái Hoa Dân Chủ 20/10 (4 Mẫu), Kịch Bản Tổ Chức Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Câu 9: Điền lốt (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời những bạn xem thêm các tin tức hữu ích khác trên phân mục Học tập nằm trong mục Tài liệu.