Phương pháp tính khoảng giải pháp giữa đường thẳng cùng mặt phẳng tuy nhiên song

Cho đường thẳng d // (P); để tính khoảng bí quyết giữa d với (P) ta thực hiện các bước:

+ Bước 1: Chọn một điểm A trên d, sao để cho khoảng giải pháp từ A đến (P) bao gồm thể được xác định dễ nhất.

Bạn đang xem: Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng

+ Bước 2: Kết luận: d(d; (P)) = d(A; (P)).

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu chi tiết hơn vềđường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song cùng những dạng bài bác tập nhé:

1. Định nghĩa mặt phẳng và đường thằng tuy vậy song

Một đường thẳng với một mặt phẳng gọi là tuy vậy song với nhau nếu chúng không có điểm chung

2. Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng.


Định lí 1:

Nếu đường thẳng d không nằm bên trên mặt phẳng (P) và tuy vậy song với một đường thẳng nào đó nằm trên (P) thì d tuy vậy song với (P).

Định lí 2:

(Định lí giao tuyến 2). Nếu đường thẳng d tuy nhiên song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng chứa d cơ mà cắt (P) thì cắt theo giao tuyến tuy vậy song với d.

Hệ quả 1: Nếu một đường thẳng tuy vậy song với một mặt phẳng thì nó tuy nhiên song với một đường thẳng nào đó vào mặt phẳng.

Hệ quả 2: Nếu nhị mặt phẳng cắt nhau cùng tuy vậy song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng cũng song song với đường thẳng đó.

Định lí 3:

Nếu a b là nhị đường thẳng chéo nhau thì có một và chỉ một mặt phẳng chứa a và tuy nhiên song với b.

Định lí 4:

Nếu a, b là nhị đường thẳng chéo nhau và O là một điểm không nằm trên cả nhì đường thẳng a và b thì bao gồm một và chỉ một mặt phẳng đi qua O và tuy vậy song với cả nhị đường thẳng a, b.

3. Các dạng toánđường thẳng song song với một mặt phẳng.

Dạng 1:

Chứng minh đường thẳng tuy nhiên song mặt phẳng. Phương pháp: Chứng minh đường thẳng d ko nằm trên mặt phẳng (P) cùng d tuy vậy song với một đường thẳng a chứa trong (P) Chú ý: Đường thẳng a phải là đường thẳng đồng phẳng với d, bởi đó nếu vào hình không tồn tại sẵn đường thẳng như thế nào chứa vào (P) cùng đồng phẳng với d thì khi đó ta chọn một mặt phẳng chứa d và dựng giao tuyến a của mặt phẳng đó với (P) rồi chứng minh d // a.

Dạng 2:

Thiết diện tuy vậy song đường thẳng cho trước Sử dụng định lí giao tuyến 2: “Nếu đường thẳng d tuy nhiên song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng chứa d mà lại cắt (P) thì cắt theo giao tuyến tuy vậy song với d” để tìm những đoạn giao tuyến của (P) với những mặt của hình chóp.

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho hình chóp S. ABCD có SA⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình thang vuông tại A với B; AB = a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB với CD. Tính khoảng cách giữa đường thẳng IJ cùng (SAD)

*

Hướng dẫn giải:

*

Chọn C

Ta có: I với J lần lượt là trung điểm của AB cùng CD buộc phải IJ là đường trung bình của hình thang ABCD

*

Ví dụ 2:Cho hình chóp O.ABC bao gồm đường cao OH = 2a/√3 . Gọi M với N lần lượt là trung điểm của OA với OB. Khoảng phương pháp giữa đường thẳng MN và (ABC) bằng:

Ví dụ 3:Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD bao gồm AB = SA = 2a . Khoảng phương pháp từ đường thẳng AB đến (SCD) bằng bao nhiêu?

*

Hướng dẫn giải

*

Gọi O là giao điểm của AC và BD; gọi I với M lần lượt là trung điểm cạnh AB cùng CD. Khi đó; lặng // AD //BC

Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều có O là trung tâm của hình vuông vắn nên SO⊥ (ABCD) .

*

+ vày tam giác SAB là đều cạnh 2a

*

Đáp án D

5. Bài xích tập vận dụng

Câu 1:Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Biết nhì mặt bên (SAB) cùng (SAD) thuộc vuông góc với mặt phẳng đáy với SA = a√2. Gọi E là trung điểm AD. Khoảng bí quyết giữa AB với (SOE) là

*

Bài giải:

*

+ vì hai mặt mặt (SAB) cùng (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy .

mà (SAB) ∩ (SAD) = SA

⇒ SA⊥ (ABCD) .

+ bởi vì E là trung điểm của AD khi đó

Tam giác ABD gồm EO là đường trung bình

⇒ EO // AB⇒ AB // (SOE)

⇒ d(AB, (SOE)) = d(A; (SOE)) = AH

với H là hình chiếu của A lên SE.

*

Câu 2:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và∠ABC = 60° nhì mặt phẳng (SAC) với (SBD) cùng vuông góc với đáy, góc giữa nhì mặt phẳng (SAB) cùng (ABCD) bằng 30°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CD và (SAB) theo a bằng:

*

Bài giải:

*

Gọi O là giao điểm của AC cùng BD

Kẻ: OI⊥ AB; OH⊥ SI

*

+ vì CD // AB yêu cầu CD // (SAB)

⇒ d(CD, (SAB)) = d(C; (SAB)) = 2d( O; (SAB))

Ta có: AB⊥ SO , AB⊥ OI⇒ AB⊥ (SOI)⇒ AB⊥ OH

Nên OH⊥ (SAB)⇒ d(O, (SAB)) = OH

Mà tam giác ngân hàng á châu cân tại B gồm ∠ABC = 60° bắt buộc tam giác ABC đều

⇒ OC = (1/2)AC = (1/2)AB = a/2 .

Xem thêm: Đọc Truyện Tấm Cám Anh Chị Suy Nghĩ Gì Về Cuộc Đấu Tranh Giữa Cái Thiện Và Cái Ác

+ xét tam giác OAB có:

*

Chọn đáp án B.

Câu 3:Cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông tại B; AB= a cạnh bên SA vuông góc với đáy cùng SA = a√2. Gọi M với N lần lượt là trung điểm của AB; AC. Khoảng cách giữa BC với (SMN) bằng bao nhiêu?