*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Khi xảy ra hiện tượng quang điện trong thì

Hiện tượng những êlectrôn................... Khiến cho chúng trở thành những êlectron dẫn điện thoại tư vấn là hiện tượng quang điện mặt trong. Nên lựa chọn các các từ sau đây điền vào khu vực trống?


Một tấm sạc pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của những pin nhận tích điện ánh sáng sủa là (0,6;m^2). Ánh sáng chiếu vào bộ pin bao gồm cường độ (1360;W/m^2.)Dùng bộ pin cung cấp năng lượng đến mạch ngoài, khi cường độ chiếc điện là $4A$ thì điện áp hai cực của cục pin là $24V$. Hiệu suất của bộ pin là:


Năng lượng nhằm giải phóng một electron link thành electron dẫn vào chất cung cấp dẫn Ge là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn (hay giới hạn quang điện trong) của Ge thuộc vùng ánh sáng


Nguồn sáng đơn sắc có công suất (1,5W) phân phát ra bức xạ bao gồm bước sóng (lambda = m 546nm). Số hạt photon mà lại nguồn sáng phạt ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây?


Trên hình vẽ, cỗ pin tất cả suất điện động 9V, năng lượng điện trở trong 1 Ω; A là ampe kế hoặc miliampe kế tất cả điện trở khôn cùng nhỏ; R là quang điện trở (khi chưa phát sáng giá trị là R1 cùng khi phát sáng giá trị là R2) cùng L là chùm sáng phản vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của miliampe kế là (6,,mu A) và khi chiếu sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Chọn tóm lại đúng

*


Một chất cung cấp dẫn có số lượng giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong số các chùm bức xạ đơn sắc tiếp sau đây (có tần số tương ứng là: f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6.1014Hz) thì chùm nào có thể gây ra hiện tượng lạ quang năng lượng điện trong khí phản vào chất chào bán dẫn đề cập trên?


Một chất quang dẫn có số lượng giới hạn quang năng lượng điện là 1,88 μm. đem c = 3.108m/s. Hiện tượng kỳ lạ quang điện trong xẩy ra khi chiếu vào chất này ánh nắng có tần số nhỏ dại nhất là


Một tấm sạc quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích s tổng cộng của các pin nhận năng lượng ánh sáng là 0,6 m2. Mỗi m2 của tấm sạc pin nhận công suất 1360 W của ánh sáng. Dùng cỗ pin hỗ trợ năng lượng mang đến mạch ngoài, khi cường độ loại điện là 4 A thì điện áp nhì cực của bộ pin là 24 V. Năng suất của cỗ pin là


Cho đồ vật thị diễn đạt sự phụ thuộc của rượu cồn năng cực to của electron quang năng lượng điện vào tần số của sự phản xạ điện từ bỏ chiếu tới cho một vài kim một số loại khác nhau. Nếu sử dụng bức xạ năng lượng điện từ kích thích có bước sóng 240nm thì bao gồm bao nhiêu kim loại trong số các kim loại trên xảy ra hiện tượng quang quẻ điện?

*
Xem thêm: Ho Về Đêm, Tác Dụng Thuốc Hình Trái Tim Màu Xanh Là Thuốc Gì

Một bộ pin có điện trở trong không đáng kể được mắc tiếp liền với một năng lượng điện trở cùng một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ ánh sáng trên quang năng lượng điện trở giảm, số chỉ của những Vôn kế biến đổi như thế nào?

*


Trên hình vẽ, ta có (xi ): bộ pin (9mkern 1mu mkern 1mu V - 1mkern 1mu mkern 1mu Omega ); A: rất có thể là một ampe kế hoặc micrôampe kế; R là 1 trong quang điện trở; L à chùm sáng thích hợp chiếu vào quang điện trở. Lúc không chiếu sáng sủa vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của micrôampe kế là (6mkern 1mu mkern 1mu mu A). Khi quang điện trở được chiếu sáng thì ampe kế chỉ (0,6mkern 1mu mkern 1mu A). Tính điện trở của quang điện trở khi không được chiếu sáng và lúc được thắp sáng bằng ánh nắng thích hợp. Điện trở của ampe kế cùng của micrôampe kế coi như nhỏ tuổi không đáng kể.

*
*