I. Kim chỉ nan cần nhớ

1. Nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ)

Quy tắc nhân số có hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (không nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số trước tiên là số có hai chữ số, vượt số sản phẩm hai là số tất cả một chữ số, thẳng với chữ số hàng đơn vị của vượt số lắp thêm nhất.

Bạn đang xem: Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số

Bước 2: Nhân theo lần lượt thừa số gồm một chữ số với tất cả chữ số trực tiếp hàng với khác hàng ở quá số còn lại.

Ví dụ rứa thể

Ví dụ 1: một số phép tính minh họa

*

Ví dụ 2: từng thùng dầu cất 21 lít dầu. Hỏi ba thùng như vậy chứa bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Một thùng: 21 lít dầu

Ba thùng: ? lít dầu

Bài giải

Ba thùng chứa số lít dầu là:

3 x 21 = 62 (lít)

Đáp số: 62 lít dầu

2. Nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ)

Quy tắc nhân số bao gồm hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, quá số trước tiên là số bao gồm hai chữ số, thừa số thiết bị hai là số tất cả một chữ số, trực tiếp với chữ số hàng đơn vị chức năng của quá số thứ nhất.

Bước 2: Nhân thứu tự thừa số tất cả một chữ số với tất cả chữ số thẳng hàng và khác mặt hàng ở vượt số còn lại.

+ lúc nhân thừa số vật dụng hai cùng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất được số lớn hơn hoặc bởi 10 thì ta chỉ viết chữ số hàng đơn vị chức năng và nhớ số chục lên mặt hàng chục.

+ triển khai nhân tiếp quá số sản phẩm hai với chữ số hàng chục của thừa số đầu tiên rồi cộng với số vừa nhớ. Từ kia ta tìm kiếm được hiệu quả của phép nhân.

Chú ý: Phép nhân quá số gồm một chữ số cùng với chữ số hàng chục của số gồm hai chữ số, nếu có giá trị to hơn 10 thì em viết hiệu quả vừa tìm kiếm được như bình thường, không đề xuất nhớ chữ số mặt hàng chục.

Ví dụ thế thể

Ví dụ 3: một vài phép tính minh họa

*

Ví dụ 4: tìm kiếm x

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

Bài giải

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

x = 12 x 6 x = 23 x 4

x = 72 x = 92

Ví dụ 5: Một cuộn vài lâu năm 35m. Hỏi nhị cuộn vải như vậy dài từng nào mét?

Tóm tắt

Một cuộn vải: 35 mét

Hai cuộn vải: ? mét

Bài giải

Hai cuộn vải lâu năm số mét là:

2 x 35 = 70 (mét)

Đáp số: 70 mét

II. Bài xích tập tự luyện

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6 b) 22 x 4 c) 13 x 2 d) 11 x 5 e) 33 x 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 15 x 3 b) 26 x 4 c) 45 x 6

d) 23 x 5 e) 12 x 6

Bài 3.Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a) 13 x 3 = 3… b) 2… x 4 = …8 c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4 e) 99 x … = 99 f) 3… x 2 = …8

Bài 4.Điền số phù hợp vào dấu cha chấm:

a) 2… x 3 = …8 b) …4 x 6 = …4… c) 58 x … = … …2

d) 37 x … = …4 e) … … x 5 = … 10

Bài 5: tìm kiếm x:

a) x : 3 = 12 b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13 d) x : 22 = 22 + 19

Bài 6.Tính nhanh:

a) 26 x 2 + 26 x 4 b) 11 x 4 + 14 x 4

Bài 7.

Xem thêm: Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Khách Sạn 3 Sao Cùng Vinapad, Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Khách Sạn 3 Sao, 2 Sao

Mẹ nuôi một đàn gà bao gồm 36 con, nay bà bầu mua thêm lũ ngan. Biết số ngan mẹ mới tậu nhiều gấp 4 lần số gà. Hỏi bọn ngan mẹ mới tậu có từng nào con?

Bài 8. Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi mặt hàng 18 học tập sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh?

Bài 9. Một lọ hoa bao gồm 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như thế có từng nào bông hoa?

Bài 10. Mẹ nuôi một bầy gà có 36 con, nay bà bầu mua thêm bầy ngan. Biết số ngan mẹ mới tậu nhiều cấp 4 lần số gà. Hỏi bọn gà mẹ mới sắm có từng nào con?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 4trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên magdalenarybarikova.com để hiểu bài tốt hơn.