toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A.

Bạn đang xem: Khi cho dung dịch ca(oh)2 vào dung dịch ca(hco3)2 thấy có

bong bóng khí cất cánh ra.

B. kết tủa white xuất hiện

C. kết tủa trắng kế tiếp kết tủa rã dần

D. bọt khí và kết tủa trắngCho hỗn hợp Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

A. Tất cả kết tủa trắng.

B. Gồm bọt khí thoát ra.

C. Có kết tủa white và bọt khí.

D. Không có hiện tượng gì.


*

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

A. Bao gồm kết tủa trắng.

B. Gồm bọt khí thoát ra.

C. Tất cả kết tủa trắng và bọt khí.

D. Không tồn tại hiện tượng gì.


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4,hiện tượng quan liền kề được là:A. Lộ diện kết tủa xanh. B. Mở ra kết tủa trắng,khí thoát ra.C. Sủi bọt bong bóng khí. D. .Xuất hiện tại kết tủa nâu đỏ.


 

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4,hiện tượng quan cạnh bên được là: A. Mở ra kết tủa xanh. B. Mở ra kết tủa trắng,khí thoát ra. C. Sủi bong bóng khí. D. .Xuất hiện nay kết tủa nâu đỏ.

 

Kết tủa là (Culeft(OH ight)_2downarrow) màu xanh.

 


Khi dẫn đàng hoàng khí co2 cho dư vào dd (CaoH)2 thấy tất cả

A. Kết tủa trắng tiếp nối kết tủa tan dần

B. Bọt khí cùng kết tủa trắng

C. Bong bóng khí bay ra

D. Kết tủa trắng xuất hiện


Khi dẫn thanh nhàn khí co2 mang lại dư vào dd (CaoH)2 thấy có

A. Kết tủa trắng sau đó kết tủa tung dần

B. Bong bóng khí cùng kết tủa trắng

C. Bọt khí bay ra

D. Kết tủa white xuất hiện

giải thích:

Dẫn nhàn hạ CO2 mang lại dư vào dung dịch Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng quan gần kề được: Dung dịch lộ diện kết tủa trắng tăng nhiều đến rất đại, sau đó kết tủa chảy dần đến hết.

=> Chọn đáp án A


Sục khí nào tiếp sau đây vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy lộ diện kết tủa màu sắc trắng?

A. CO2. 

B. H2. 

C. HCl. 

D. O2.


Đáp án A

Sục khí CO2 vào dd Ca(OH)2 dư nhận được kết tủa trắng CaCO3: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓(trắng) + H2O


Đun rét 116 gam quặng xiderit (chứa FeCO3 với tạp chất trơ) trong ko khí cho tới khi cân nặng không thay đổi . Cho tất cả hổn hợp khí sau thời điểm phản ứng hấp thụ vào trong bình đựng hỗn hợp nước vôi trong gồm hòa rã 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình tất cả 20g kết tủa . Nếu đun sôi phần dung dịch sau khoản thời gian lọc kết tủa , thì lại thấy có kết tủa trắng xuất hiện . % trọng lượng FeCO3 trong quặng xiderit là

A. 50%

B. 90%

C. 80%

D. 60%


Đáp án : D

Ta bao gồm : n CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

2FeCO3 + ½ O2 → (đk : t0) Fe2O3 + 2CO2 (1)

Dẫn tất cả hổn hợp khí sau bội phản ứng vào hỗn hợp Ca(OH)2 thấy gồm kết tủa , đun phần nước lọc , lại xuất hiện kết tủa , chứng minh CO2 chức năng với dung dịch Ca(OH)2 tạo ra 2 muối

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,2 0,2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

0,4 0,2

=> tổng nCO2 = 0,4 + 0,2 = 0,6 mol

Theo phản ứng (1) : n FeCO3= nCO2 = 0,6 mol

=> % FeCO3 vào quặng xederit = 0,6.116 .100% / 116 = 60%


Cho những dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được đánh số bỗng nhiên là X, Y, Z, T. Thực hiện các xem sét sau:

Hóa chất

X

Y

Z

T

Quỳ tím

Xanh

Đỏ

Xanh

Đỏ

Dung dịch HCl

Khí cất cánh ra

Đồng nhất

Đồng nhất

Đồng nhất

Dung dịch Ba(OH)2

Kết tủa trắng

Kết tủa trắng

Đồng nhất

Kết tủa trắng, sau tan

Dung dịch hóa học Y là

A. AlCl3.

B. KHSO4.

C. Ba(HCO3)2.

D. NaOH.


Cho các dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được đánh số hốt nhiên là X, Y, Z, T. Triển khai các nghiên cứu sau:

Hoá chất

X

Y

Z

T

Quỳ tím

Xanh

Đỏ

Xanh

Đỏ

Dung dịch HCl

Khí cất cánh ra

Đồng nhất

Đồng nhất

Đồng nhất

Dung dịch Ba(OH)2

Kết tủa trắng

Kết tủa trắng

Đồng nhất

Kết tủa trắng, sau tan

Dung dịch chất Y là

A.KHSO4

B.NaOH

C.AlCl3

D.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 6 Bài 14 Mặt Phẳng Nghiêng, Sbt Vật Lí 6 Bài 14: Mặt Phẳng Nghiêng

Ba(HCO3)2


Cho các dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được đánh số bỗng dưng là X, Y, Z, T. Thực hiện các thể nghiệm sau:

Hóa chất

X

Y

Z

T

Quỳ tím

Xanh

Đỏ

Xanh

Đỏ

Dung dịch HCl

Khí cất cánh ra

Đồng nhất

Đồng nhất

Đồng nhất

Dung dịch Ba(OH)2

Kết tủa trắng

Kết tủa trắng

Đồng nhất

Kết tủa trắng, sau tan.

Dung dịch hóa học Y là

A. KHSO4

B. Ba(HCO3)2

C. NaOH

D. AlCl3


Cho các dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được tấn công số tự dưng là X, Y, Z, T. Thực hiện các nghiên cứu sau: