- Chọn bài -Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 8 (Đề 1)Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 8 (Đề 2)Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 8 (Đề 3)Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 8 (Đề 4)Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 8 (Đề 5)Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 8 (Đề 6)Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 1)Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 2)Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 3)Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 4)Đề kiểm tra Vật Lí 8 Học kì 1 (Đề 5)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chuyển động cơ học là sự thay đổi A. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.

Bạn đang xem: Khi càng lặn xuống sâu áp suất chất lỏng sẽ

B. vận tốc của vật

C. vị trí của vật so với vật mốc.

D. phương chiều của vật.

Câu 2: Một xe ô tô chở hành khách chuyển động đều ưên đoạn đường 54km, với vận tốc 36km/h. Thời gian đi hết quãng đường đó của xe là:

A. 2/3 h B. 1,5 h C. 75 phứt D. 120 phút

Câu 3: Chuyển động của xe đạp khi lao xuống dốc là chuyển động có vận tốc

A. giảm dần. B. tăng dần.

C. không đổi. D. tăng dần rồi giảm.

Câu 4: Chọn câu trả lời sai.

Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:

A. thay đổi vận tốc

B. thay đổi trạng thái

C. bị biến dạng

D. không thay đổi trạng thái

Câu 5: Dưới tác dụng của các lực cân bằng:

A. Một vật sẽ không thay đổi trạng thái chuyển động của mình.

B. Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

C. Một vật đang chuyển động thẳng sẽ chuyển động thẳng

D. Chỉ A, B sai.

Câu 6: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực đẩy xe chuyển động là

A. ma sát trượt. B. ma sát lăn.

C. ma sát nghỉ. D. quán tính.

Câu 7: Gọi F là lực ép tác dụng vuông góc với bề mặt bị ép có diện tích S; A là công của lực F tác dụng làm di chuyển vật quãng đường s trong thời gian t. Công thức tính áp suất p là:

A. p = F.s B. p = A/t


C. P = F/S D. p = S/F

Câu 8: Một người muốn bơm săm xe đạp để có áp suất 2,5.105 Pa trên áp suất khí quyển. Nếu người đó dùng bơm với pittông có đường kính 0,04m thì phải tác dụng một lực bằng:

A. 628N. B 314N. C. 440N. D. 1 256N

Câu 9: Khi thợ lặn lặn xuống biển:

A. càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng tâng.

B. càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng giảm.

C. áp suất tác dụng lên thợ lặn không phụ thuộc vào độ sâu.

D. áp suất tác dụng lẻn thợ lặn càng xa bờ càng lớn.

Câu 10: Một người thợ lặn lặn ở độ sâu 200m so với mặt nước biển. Biết áp suất của khí quyển là po = 106 N/m2. Khối lượng riêng của nước biển là 1030kg/m3, áp suất tác dụng lên người đó là:

A. 2,06.106 N/m2. B. 1,96.106 N/m2.

C. 2,16.106 N/m2. D. 2,96.106 N/m2.

Câu 11: Bầu khí quyển quanh Trái Đất dày khoảng 160km. Trọng lực giữ chúng không cho thoát ra ngoài vũ trụ. Lớp khí đó có ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta khi leo lên núi cao?

A. Nó tác dụng lên ta ít hơn khi lên cao.

B. Nó tác dụng lên ta nhiều hơn khi lên cao.

C. Chẳng có ảnh hưởng gì vi cơ thể ta đã quen với nó.

D. Chẳng có ảnh hưởng gì vì cơ thể ta có thể điều chỉnh để thích nghi với nó.

Câu 12: Khi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật (FA = P) thì vật có thể ở trong trạng thái nào dưới đây?

A. Vật chỉ có thể lơ lửng trong chất lỏng.

B. Vật chi có thể nổi trên mặt chất lỏng.

C. Vật chìm xuống và nằm yên ở đáy bình đựng chất lỏng.

D. Vật có thể lơ lửng trong chất lỏng hoặc nổi trên mặt chất lỏng.

Câu 13: Một vật nặng 3,6kg có khối lượng riêng bằng 1800kg/m3. Khi thả vào chất lỏng cỏ khối lượng riêng bằng 850kg/m3, nó hoàn toàn nằm dưới mặt chất lỏng. Vật có thể tích bằng:

A. 2.10-4 m3 B. 2.10-3 m3 C. 2.10-2m3. D. 2.10-1m3

Câu 14: Treo một vật vào lò xo và nhúng vào các chất lỏng có trọng lượng riêng d1, d2, d3. So sánh độ lớn của d1, d2, d3 đúng là

A. d1 > d2 > d3 B. d2 > d1 > d3 C. d3> d2> d1. D. d2> d3> d1.

*

Câu 15: Một vật rắn nổi trên mặt chất lỏng khi

A. khối lượng chất lỏng lởn hơn khối lượng của vật.

B. khối lượng riêng của chất lỏng nhỏ hơn khối lượng riêng của vật.

C. khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng chất lỏng.

D. khối lượng của vật lớn hơn khối lượng của chất lỏng.

Câu 16: Trường hợp nào sau đây sinh công cơ học?

A. Một vật nặng rơi từ trên cao xuống.

B. Dòng điện chạy qua dây điện trở để làm nóng bếp điện.

C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất dưới tác dụng của trọng trường.

D. Nước được đun sôi nhờ bếp ga.

Câu 17: Trong đời sống hàng ngày, để di chuyển trên một đoạn đường dài người ta thường dùng xe đạp thay vì đi bộ. Hãy cho biết trong trường hợp này ta được lợi gì?

A. Công B. Thời gian C. Đường đi D. Lực

Câu 18: Một vật nặng 4kg có khối lượng riêng bằng 2000 kg/m3. Khi thả vào chất lỏng có khối lượng riêng bằng 800 kg/m3. Khối lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng:

A. 1800g. B. 850g. C. 1700g. D. 1600g.

Câu 19: Một vật nặng 50kg đang nổi một phần trên mặt chất lỏng. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật:

A. lớn hơn 500N. B. nhỏ hơn 500N.

C. bằng 500N. D. không đủ dữ liệu để xác định.

Câu 20: Trọng lực tác dụng lên một vật không thực hiện công cơ học ừong trường hợp nào dưới đây?

A. Vật rơi từ trên cao xuống.

B. Vật được ném lên theo phương thẳng đứng

C. Vật chuyển động trên mặt bàn nằm ngang.

D. Vật trượt từ trên mặt phăng nghiêng.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: C

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc.

Câu 2: D

Thời gian đi hêt quãng đường đó của xe là: t = s/v = 54/36 = 1,5h

Câu 3: B

Xe đạp khi lao xuống dốc là chuyên động có vận tốc tăng dần.

Câu 4: D

Một vật nếu có lực tác dụng sẽ thay đổi trạng thái, vận tốc hoặc bị biến dạng.

Câu 5: D

Dưới tác dụng của các lực cân bằng thi các trường hợp A, B, C là đúng chỉ có D là sai.

Câu 6: C

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực đẩy xe chuyển động chính là lực ma sát nghỉ.

Câu 7: C

Công thức tính áp suất p= F/s. Áp suất không liên quan đến công A, thời gian t

Câu 8: B

Diện tích pittông là s = πR2 = 3,14.0,022 = 1,256.10-3 m2

Lực tác dụng bàng F = p.s = 1,256. 10-3.2,5.105 = 314N.

Câu 9: A

Khi thợ lặn lặn xuống biển, càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng tăng.

Câu 10: C

Áp suất chỉ do nước biển sinh ra: p1 = dh = 200.10300 = 2,06.106 (Pa)

Áp suất tác dụng lên người đó là: p = po + p1 = 2,16.106 (Pa)

Câu 11: A

Khi lên cao, lớp không khí càng mỏng và loãng nên áp suất giảm, như vậy nó tác dụng lên ta ít hơn khi lên cao.

Câu 12: D

Khi lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật (FA = P) thì vật lơ lửng trong chất lỏng hoặc nổi trên mặt chất lỏng.

Câu 13: B

Vật có thể tích bằng: V = m/dv = 3,6/1800 = 2.10-3m3

Câu 14: D

Lò xo hình d2 dãn ít nhất chứng tỏ lực đẩy cùa d2 mạnh nhất, d2 lớn nhất; Lò xo hình d1 dãn nhiều nhất chứng tỏ lực đẩy của d1 nhỏ nhất, d1 nhỏ nhất.

Vậy d2 > d3 > d1

Câu 15: C

Một vật rắn nổi trên mặt chất lỏng khi khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng chất lỏng.

Câu 16: A

Một vật nặng rơi từ trên cao xuống là trường hợp có sinh công cơ học.

Câu 17: B

Khi dùng xe đạp thay vì đi bộ, trong trường hợp này ta được lợi về thời gian.

Câu 18: C

Vật có thể tích bằng: V = m/Dv = 4/2000 = 2.10-3m3

Khối lượng riêng vật lớn hơn của chất lỏng nên nó hoàn toàn chìm.

Khối lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng m = dl.v = 800.2.10-3 = 1,6 kg = 1600g

Câu 19: C

Một vật đang nổi một phần trên mặt chất lỏng. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng trọng lượng vật: Fa = P = 10m = 500N.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 10 Có Đáp Án Lớp 10 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Năm 2021

Câu 20: C

Trọng lực tác dụng lên một vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp vật chuyển động trên mặt bàn nằm ngang, khi này trọng lực vuông góc với phương chuyển động.