*

*

Câu hỏi:

Trình bày quy trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội dân chúng Việt Nam

Lời giải

1. Thời kỳ hình thành

- vào những văn kiện đầu tiên, Đảng đã đề cập đến việc tổ chức ra quân đội công nông.

Bạn đang xem: Khái quát quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam

- Ngày 22 mon 12 năm 1944, đội Việt phái mạnh tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó tất cả 3 nữ), chia thành 3 tiểu đội, gồm 34 khẩu súng những loại. Chiến công đầu tiên của Đội Việt nam giới tuyên truyền giải phóng là hạ đồn Phay Khắt cùng Nà Ngần,

- tháng bốn năm 1945, Đảng hợp nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt nam giải phóng quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành cùng chiến thắng trong nhị cuộc chống chiến chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược

a. Trong phòng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

* quy trình phát triển.

+ Sau bí quyết mạng mon Tám, Việt phái mạnh giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.

+ Ngày 22 mon 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam

+ Năm 1951, đổi thương hiệu là Quân đội quần chúng Việt phái nam .

Ngày 7 tháng bốn năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh cam kết Quyết định thành lập bộ đội địa phương.

* quá trình chiến đấu cùng chiến thắng.

Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng, trưởng thành cùng lập nhiều chiến công hiển hách.

b. Trong chống chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược( 1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu hất cẳng Pháp, xâm lược miền phái nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, hòng phân tách cắt dài lâu đất nước ta. Quân đội ta một lần nữa lại bước vào trận tuyến mới, cùng toàn dân phòng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Xem thêm: Cho Một Điện Trường Đều Có Cường Độ 4.10^3, Cho Một Điện Trường Đều Có Cường Độ 4

c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xóm hội chủ nghĩa.

Quân đội dân chúng Việt phái mạnh tiếp tục chắc tay sung bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN