tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Liên kết vào phân tử KCl là link nào?

A. Liên kết cộng hóa trị phân cực.

Bạn đang xem: Kcl là liên kết gì

B. Links kim loại.

C. Liên kết ion.

D. Link cộng hóa trị ko phân cực.


*

*

1.Phân tử như thế nào có liên kết cộng hóa trị không rất ?

A. HCl. B. Cl2. C. NH3. D. H2O.

2.Liên kết cộng hóa trị có cực chế tạo ra thành thân hai nguyên tử

A. phi kim không giống nhau. B. và một phi kim điển hình.

C. phi kim bạo dạn và kim loại mạnh. D. sắt kẽm kim loại và kim loại.

 


Thế làm sao là links ion, link cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị tất cả cực, link cộng hóa trị tất cả cực. Mang lại thí dụ minh họa.


Cho những phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 và N a 2 O .

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố theo lần lượt là: H = 1, N = 7, O = 8, na = 11, Cl = 17, K = 19.

Xác định loại liên kết hoá học trong số phân tử bên trên (liên kết ion, links cộng hoá trị phân rất hay link cộng hoá trị không cực)?


Trình bày sự kiểu như nhau và khác biệt của 3 loại links : liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực và links cộng hóa trị có cực.


Khi phản bội ứng hoá học tập xảy ra trong những nguyên tử có cấu hình electron ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản là 1 s 2 2 s 1 cùng 1 s 2 2 s 2 2 p 5 thì liên kết này là

A. Liên kết cộng hoá trị gồm cực .

B. Links cộng hoá trị không cực

C. Links ion

D. Link kim loại


Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Link cộng hóa trị bao gồm cực được chế tạo ra thành giữa 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Links cộng hóa trị không có cực được tạo cho từ các nguyên tử khác hẳn nhau về đặc thù hóa học.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính (Có Đáp Án), Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử mập thì phân tử phân rất yếu.


Khí HCl tan những trong nước là do

A. Phân tử HCl phân tử cực mạnh

B. HCl có link hiđro với nước

C. Phân tử HCl có liên kết cộng hóa trị

D. HCl là chất rắn háo nước


Cho các phát biểu sau:(1) link cộng hóa trị phân rất khi cặp e bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện phệ hơn.(2) links cộng hóa trị ko phân rất khi cặp e không xẩy ra lệch về phía 1 nguyên tử(3) Phân tử CO2, HCl là phân tử phân cực(4) links ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích cùng dấuSố tuyên bố đúng