Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

H2O(Leftrightarrow)H++OH-

NaHSO3->Na++HSO3-

HSO3-H++SO32-

K2SO4->2K++SO42-

sự phân li theo phong cách bazo: Zn(OH)2Zn2++2OH-

sự phân li theo kiểu axit: Zn(OH)2H++ZnO22-.

Bạn đang xem: K2so4 là chất điện li mạnh hay yếu

Viết phương trình năng lượng điện li trong nước:

a) những hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 , Cr(OH)3 .

b) các muối : NaCl.KCl , K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , KCl.MgCl2.6H2O , NaHCO3 , Na2HPO4 , NaH2PO3, Na2HPO3 , NaH2PO2 , Cl , SO4 , (NO3)2 .Bài 3. Viết phương trình năng lượng điện li trong nước:

a) các hiđroxit lưỡng tính : Al(OH)3 , Zn(OH)2 , Pb(OH)2 , Sn(OH)2 , Cr(OH)3 .

b) những muối : NaCl.KCl , K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O , KCl.MgCl2.6H2O , NaHCO3 , Na2HPO4 , NaH2PO3, Na2HPO3 , NaH2PO2 , Cl , SO4 , (NO3)2 .


Cho các chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của những chất


Cho các chất : HCl , HNO3 , H2SO4 , HClO4 , HClO , H2S , HNO2 , HF , CH3COOH , NaOH , KOH , Ba(OH)2 , Mg(OH)2 , Zn(OH)2 , Al(OH)3 , CaCl2 , Na2SO4 , Mg(NO3)2 , NaHSO3 , NaH2PO4 , H2O , đường ăn , glixerol , đường glucozo , ancol , etylic . Hãy cho biết thêm :

a/ chất nào là axit , hóa học nào là bazo , hóa học nào là hidroxit , chất nào là muối ( muối trung hòa - nhân chính , muối axit )

b/ hóa học nào là chất điện ly mạnh khỏe , chất nào là hóa học điện ly yếu ớt , hóa học nào không điện ly ? Viết phương trình năng lượng điện ly .

Chú ý : lưu giữ viết những pt điện li nha chúng ta .

HELP ME !!!!!!!


Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li
0
0

Viết các phương trình năng lượng điện li sau: KHCO3, Na2HPO3, NaH2PO2, C2H5COOH, (CH3COO)3Fe, Mg(OH)2, Al(NO3)3


Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li
4
0

 Viết 2 PTHH dạng phân tử cho mỗi PTHH dạng ion rút gọn sau

(7) HSO4- + OH- → SO42- + H2O


Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li
1
0

1) Trong số những chất sau, đều chất nào hoàn toàn có thể phản ứng được với nhau NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2,

2) Viết phương trình phản ứng bên dưới dạng phân tử cùng ion thu gọn của dung dịch NaHCO3 với từng dung dịch: H2SO4 loãng, KOH, Ba(OH)2 dư.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 9 Các Phương Châm Hoại Thoại (Trang 8), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Ngắn Hay Nhất


Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự điện li
2
0

Trong những trường đúng theo sau, trường hòa hợp nào dẫn điện? khẳng định chất điện li?

1. K2O lạnh chảy.

2. Mang đến Na cùng H2O được dung dịch

3. CO2 vào nước

4. Đơn chất kim loại :Cu, Al

5. KCl nóng chảy

 


Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)