Fe(OH)2 là chất gồm kết tủa màu trắng xanh, dễ dẫn đến oxi hóa gửi sang gray clolor đỏ khi xuất hiện không khí.

Bạn đang xem: Hợp chất sắt 2 hiđroxit có màu gì

Cùng top lời giải xem thêm về Fe(OH)2 nhé.

I. Fe(OH)2 là gì ?

Sắt(II) hydroxide là 1 trong hợp hóa học vô cơ với công thức hóa học Fe(OH)2. Nó được tạo thành khi những muối sắt(II) như sắt(II) sunfat, hóa hợp với các ion hydroxide. Sắt(II) hydroxide là 1 trong những chất rắn color trắng, nhưng chỉ việc chút ít oxy sẽ tạo ra một vỏ ngoài blue color lá cây. Hóa học rắn bị lão hóa trong không gian này nhiều khi được call là "rỉ sắt blue color lá cây".

- bí quyết phân tử: Fe(OH)2 .

- Phân tử khối: 90 g/mol.

II. Cấu tạo 


- tất cả nguyên tố fe kết hơp cùng với 2 team -OH.

- Hợp chất sắt (II) hiđroxit là thích hợp chất trong số ấy sắt gồm mức oxi hóa +2.

III. đặc thù vật lí

- Fe(OH)2 nguyên chất là chất rắn, màu trắng hơi xanh, ko tan trong nước. Trong ko khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ.

*

IV. Tính chất hóa học tập của Fe(OH)2

– có các đặc thù của bazơ không tan.

– Sắt(II) hidroxit vừa bao gồm tính khử cùng vừa bao gồm tính oxi hóa.

– Bị nhiệt độ phân

Nung Fe(OH)2 sống trong điều kiện không có không khí:

Phương trình hóa học:

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nung Fe(OH)2 trong ko khí:

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

– Fe(OH)2 công dụng với axit

Với axit không có tính lão hóa như: HCl, H2SO4

Phương trình hóa học: 

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

– Fe(OH)2 bao gồm tính khử:

Với axit HNO3, H2SO4 đặc

Phương trình hóa học: 

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Phương trình hóa học: 

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O


Tác dụng với các chất oxi hóa khác

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cách pha trộn Fe(OH)2: 

Cho hỗn hợp bazơ vào trong dung dịch muối sắt (II) sinh hoạt trong điều kiện không tồn tại không khí:

Phương trình hóa học: 

 Fe2+ + 2OH-  → Fe(OH)2

Phương trình hóa học:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Chú ý: Trong ko khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi trở thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ. Cho nên muốn bao gồm Fe(OH)2 tinh khiết phải điều chế trong điều kiện không có không khí.

V. Hợp chất Fe(II)

Tính chất hoá học của các hợp hóa học sắt (II):

1. Hợp hóa học Fe(II) bao gồm tính khử

– Hợp chất sắt (II) sẽ tính năng với chất oxi hoá sẽ bị oxi hoá thành hợp chất sắt (III). Trong phản bội ứng hoá học ion Fe2+ có công dụng cho thêm một electron.

Phương trình hóa học: 

Fe2+ → Fe3+ + 1e

→ đặc điểm hoá học bình thường của hợp chất sắt (II) là tính khử.

– Ở ánh nắng mặt trời thường, trong bầu không khí (có O2, H2O), Fe(OH)2 bị oxi hoá thành Fe(OH)3. 

Phương trình hóa học: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

– Sục khí clo vào trong dung dịch muối FeCl2, muối bột Fe(II) bị oxi biến thành muối Fe(III).

Phương trình hóa học: 

2FeCl2 + Cl2 → 2 FeCl3

– Hợp chất Sắt(II) bị oxi hóa vì axit H2SO4 đặc nóng hoặc dung dịch axit HNO3 tạo ra thành muối hạt Fe(III).

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Bài 2 Lớp 10, Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 2: Hạt Nhân Nguyên Tử

Phương trình hóa học: 

3FeO + 10 HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Cho thong thả dd FeSO4 vào dung dịch hỗn hợp ( KMnO4 + H2SO4), Fe2+ khử MnO4- thành Mn2+.