Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Este X (Có trọng lượng phân tử bằng 103) được điều chế xuất phát từ 1 ancol đối chọi chức (có tỉ khối tương đối so với oxi lớn hơn 1) với một amino axit .Cho 26,78 gam X bội phản ứng hết với 300ml dd NaOH 1M, thu được dung dịch Y.Cô cạn dd Y nhận được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là:


A.

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ x

24,25


B. 26,82


C. 27,75


D. 26,25


Câu 2:


Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp X gồm các chất tất cả cùng một nhiều loại nhóm chức cùng với 600 ml hỗn hợp NaOH 1,15M, thu được hỗn hợp Y cất muối của một axit cacboxylic 1-1 chức cùng 15,4 gam khá Z gồm những ancol. Cho toàn thể Z chức năng với na dư, chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp Y, nung nóng hóa học rắn nhận được với CaO cho đến khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 7,2 gam một chất khí. Cực hiếm của m là


A. 22,60.


B. 34,30


C. 40,60.


D. 34,51.


Câu 3:


Hỗn phù hợp T gồm một este, 1 axit, 1 ancol (đều no đơn chức mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 11,16g T bằng số lượng vừa đủ dung dịch đựng 0,18 mol NaOH thu được 5,76g một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi rước muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,09 mol CO2. Phần trăm số mol ancol trong T là :


A. 5,75%


B. 17,98%


C. 10,00%


D. 32,00%


Câu 4:


Cho 1,22g một este E phản ứng toàn vẹn với 0,02 mol KOH; cô cạn hỗn hợp thu được 2,16g hỗn hợp muối F. Đốt cháy trọn vẹn muối này chiếm được 2,64g CO2; 0,54g H2O với a gam K2CO3 , ME


A. C2H5COOK.


B.CH3C6H4-OK.


C.CH3COOK .


D. HCOOK


Câu 5:


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Ví như thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH làm cho nóng thu được dung dịch cất 9,32 gam muối. Mặt khác a mol X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Cực hiếm của a là


A. 0,03.


B. 0,04.


C. 0,02.


D.0,012.


Câu 6:


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 este đối kháng chức ( hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X nên vừa đầy đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X vào 70 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam các thành phần hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, 1-1 chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn đúng theo muối Y thì nên 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm cân nặng của este gồm phân tử khối to hơn trong X là?


A. 47,104%


B. 59,893%


C. 38,208%


D. 40,107%


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại magdalenarybarikova.com


*

link
tin tức magdalenarybarikova.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Ho Về Đêm, Tác Dụng Thuốc Hình Trái Tim Màu Xanh Là Thuốc Gì


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại password
rước lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com