Câu hỏi :

Hợp hóa học hữu cơ X đựng vòng benzen có công thức phân tử C8H8O2. X chỉ tác dụng với dung dịch NaOH khi đun nóng. Số đồng phân cấu tạo tương xứng với X là


*