Cách giải: sau khoản thời gian tìm ra tuyến phố cứu nước cho dân tộc (1920) kia là nhỏ đường: phương pháp mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc đang tích cực sẵn sàng về tư tuởng, bao gồm trị và tổ chức triển khai cho sự ra đời Đảng, vào đó, tháng 6-1925, Nguyễn Ái

Quốc ra đời Hội vn Cách mạng thanh niên nhằm mục tiêu tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh tài để đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp, tự cứu lấy mình. Rộng nữa, truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào trong phong trào yêu nuớc, đặc biệt là phong trào công nhân, thúc đẩy nhanh lẹ quá trình công nhân đương đầu chuyển từ tự phân phát sang từ bỏ giác.

=> Như vậy, Hội việt nam Cách mạng tuổi teen là tổ chức cách mạng theo xu thế vô sản.

Chọn: A
Bạn đang xem: Hội việt nam cách mạng thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng

Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hội nghị Ianta ra mắt trong toàn cảnh Chiến tranh nhân loại thứ hai


Câu 2:


Trong quá trình thực hiện nay chiến lược thế giới từ sau Chiến tranh nhân loại thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào bên dưới đây?


Câu 3:


Phong trào biện pháp mạng 1930 - 1931 ở nước ta đã triển khai nhiệm vụ chống


Câu 4:


Điểm như là nhau về tình hình nước ta và Nhật bản giữa rứa kỉ XIX là:


Câu 5:


Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc từ nửa thế kỉ XIX đến đầu cầm kỉ XX là:


Câu 6:


Từ thập niên 90 của cố gắng kỉ XX, để can thiệp vào các bước nội cỗ của nước khác, Mĩ đã thực hiện khẩu hiệu gì?


Câu 7:


Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về phong trào công nhân vn (1919 - 1925)?


Câu 8:


Đặc điểm bao phủ của lịch sử dân tộc dân tộc vn từ năm 1919 đến đầu xuân năm mới 1930 là gì?


Câu 9:


Nhiệm vụ số 1 của phương pháp mạng nước ta được Đảng xác định trong những năm 1939 - 1941 là:


Câu 10:


Việc khẳng định con con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu dung nhan từ cách mạng mon Mười Nga năm 1917, trước hết bởi cuộc phương pháp mạng này:


Câu 11:


Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định đặc biệt của hội nghị Ianta (2 - 1945)?


Câu 12:


Yếu tố nào tiếp sau đây tác động mang lại việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết khiếp tế quanh vùng trong nửa sau ráng kỷ XX?


Câu 13:


Nhận xét làm sao dưới đấy là đúng về nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo xu thế dân chủ tứ sản ở nước ta những năm thời điểm đầu thế kỷ XX?


Câu 14:


Một trong những yếu tố tác động ảnh hưởng đến sự hình thành chơ vơ tự nhân loại giai đoạn sau chiến tranh lạnh là:


Câu 15:


Nội dung nào dưới đây là tính hóa học của cuộc chiến tranh chũm giới thứ nhất (1914 - 1918)?


Hỏi bài bác


Xem thêm: Văn 9 Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh, Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam