Bài học củng cố kiến thức về Thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, khối lượng, kích thước, điện tích các hạt. Các định nghĩa nguyên tố hóa học, kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình...Rèn luyện kĩ năng xác định số electron, proton, notron, nguyên tử khối,...

Bạn đang xem: Hóa học lớp 10 bài 3


1. Tóm tắt lý thuyết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 3 Hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng caoChương 1 Bài 3

4. Hỏi đáp về Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử


1.Nguyên tử được tạo nên bởi electron và hạt nhân. Hạt nhân được tạo nên bởi proton và nơtron.

*

Hình 1: Điện tích và khối lượng của các hạt trong nguyên tử

2. Trong Nguyên tử, số đơn vị hạt nhân Z bằng số proton bằng số electronsố đơn vị điện tích hạt nhân =số proton= số esố khối A = Z + N3. Đồng vị

Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố hoá học là những nguyn tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

\(\bar A = \frac{{{A_1}.x + {A_2}.y + {A_3}.z + ... + {A_n}.n}}{{100}}\)

Trong đó A1, A2, A3,….là số khối của các đồng vị.x, y, z,….là thành phần trăm của các đồng vị.4. Tổng kết

*

Hình 2:Sơ đồ tư duy bài Nguyên tử


Bài tập minh họa


Bài 1:

Kí hiệu nguyên tử \({}_{20}^{40}Ca\)cho em biết điều gì?

Hướng dẫn:

Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Ca là 20 nên suy ra:

Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron = 20

Số khối A = Z + N = 40 ⇒ N = 40 - 20 = 20

Nguyên tử khối của Ca là 40

Bài 2:

Cho nguyên tố B có tổng số hạt là 52, cho biết hiệu số giữa số hạt không mang điện và số hạt mang điện âm là 1. Tìm số electron, số proton, số khối A.

Xem thêm: Bản Chất Dòng Điện Trong Điện Phân Là ? Bản Chất Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là

Hướng dẫn:

Ta có: e + p + n = 52

mà e = p →2e + n = 52 (1)

lại có n – e = 1 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} 2e + n = 52\\ n - e = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n = 18\\ e = p = 17 \end{array} \right.\)

Vậy nguyên tử B có: 18 hạt notron; 17 hạt proton và 17 hạt electron

Số khối: A = p + n = 17 + 18 = 35

Bài 3:

Khối lượng nguyên tử của brom là 79.91. Brom có 2 đồng vị, đồng vị thứ nhất là \({}^{79}Br\)chiếm 54.5%. Tìm khối lượng nguyên tử hay số khối của đồng vị thứ hai.

Hướng dẫn:

Ta có: x + y = 100%

⇒ y = 100% - x = 100% - 54.5% = 45.5%

Áp dụng công thức:\(\begin{array}{l} \mathop A\limits^ - = \frac{{{A_1}.x + {A_{2.}}y}}{{x + y}} = \frac{{54,5.79 + 45,5.{A_2}}}{{100}} = 79,91\\ \Rightarrow {A_2} = 81 \end{array}\)