- Chọn bài xích -Bài 12: links ion - Tinh thể ionBài 13: links cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị cùng số oxi hóaBài 16: Luyện tập: link hóa học

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 10 – bài bác 12: liên kết ion – Tinh thể ion góp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn cơ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 59 SGK Hóa 10): links hóa học trong NaCl được xuất hiện là do.

Bạn đang xem: Hóa học 10 bài 12 liên kết ion tinh thể ion

A. Nhì hạt nhân nguyên tử hút electron khôn cùng mạnh.

B. Từng nguyên tử Na với Cl góp tầm thường 1 electron.

C. Từng nguyên tử kia nhường hoặc thu electron nhằm trở thành những ion trái vết hút nhau.

D. Na → Na+ e ; Cl + e → Cl– ; Na+ + Cl– → NaCl.

Chọn đáp án đúng nhất

Lời giải:

D đúng

Bài 2 (trang 59 SGK Hóa 10): Muối nạp năng lượng ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Những ion Na+ với Cl–

C. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl– được phân bổ luân phiên hầu hết đặn trên từng đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl– được phân bố luân phiên phần nhiều đặn thành từng phân tử riêng biệt rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 60 SGK Hóa 10): a) Viết thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-).

b) phần lớn điện tích làm việc ion Li+ cùng O2- do đâu cơ mà có?

c) Nguyên tử khí hi hữu nào có cấu hình electron như là Li+ và nguyên tử khí thảng hoặc nào có thông số kỹ thuật electron như thể O2-.

d) vì chưng sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti?

Lời giải:

a) thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) là 1s2 với anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích làm việc Li+ vì chưng mất 1e cơ mà có, điện tích ở O2- vị O nhấn thêm 2e mà có.

c) Nguyên tử khí hi hữu He có cấu hình electron giống Li+


Nguyên tử khí hiếm Ne có thông số kỹ thuật electron giống O2-

d) vì mỗi nguyên tử liti chỉ rất có thể nhường 1e, nhưng một nguyên tử oxi thu 2e.

2Li → 2Li+ + 2e;

O + 2e → O2-;

2Li+ + O2- → Li2O.

Bài 4 (trang 60 SGK Hóa 10): xác định số proton, notron, electron trong số nguyên tử với ion sau:

Lời giải:

Số proton, notron, electron trong các nguyên tử cùng ion sau:


*

Bài 5 (trang 60 SGK Hóa 10): so sánh số electron trong số cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

Lời giải:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều sở hữu 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na gồm 11e ⇒ Na+ bao gồm 11 – 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg bao gồm 12e ⇒ Mg2+ gồm 12 – 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al gồm 13e ⇒ Al3+ tất cả 13 – 3 = 10e

Bài 6 (trang 60 SGK Hóa 10): trong số hợp chất sau đây, hóa học nào cất ion nhiều nguyên tử, nói tên những ion nhiều nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 41, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cấp Thpt

f) Ca(OH)2.

Lời giải:

H3PO4NH4NO3K2SO4NH4ClCa(OH)2
Ion nhiều nguyên tửIon PO43-NH4+ và NO3–SO42-NH4+OH–
Tên gọiAnion photphatCation amoni NH4+ và Anion nitrat NO3–Anion sunphatCation amoniAnion hidroxit