Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, nhận được 6,48 gam bạc. độ đậm đặc % của dung dịch glucozơ là


Cho 180 gam dung dịch glucozơ 2% tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, chiếm được m gam kết tủa. Biết làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ với saccarozơ hầu như là hóa học rắn gồm vị ngọt, dễ dàng tan vào nước.

Bạn đang xem: Hóa chất phân biệt tinh bột và xenlulozơ là

(b) Tinh bột và xenlulozơ phần đa là polisaccarit.

(c) vào dung dịch, glucozơ và saccarozơ số đông hòa tan Cu(OH)2, tạo thành phức màu xanh lam thẫm.

(d) lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, chỉ chiếm được một một số loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi nấu nóng glucozơ với dung dịch AgNO3trong NH3dư chiếm được Ag.

(g) Glucozơ với saccarozơ đều chức năng với H2(xúc tác Ni, đun nóng) sản xuất sobitol.

Số vạc biểuđúng


A. 6.


B.4.


C.5.


D.3.


Câu 4:


Trong đk thường, X là chất rắn, dạng tua màu trắng. Phân tử X có cấu tạo mạch ko phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường thiên nhiên axit, thu được glucozơ. Tên thường gọi của X là


A. xenlulozơ.


B.amilopectin.


C.saccarozơ.


D.fructozơ.


Câu 5:


Thủy phân 24,48 gam các thành phần hỗn hợp X, có glucozơ cùng saccarozơ trong môi trường xung quanh axit thu được các thành phần hỗn hợp Y. Trung hòa axit trong Y bằng dung dịch NaOH toàn diện rồi sau đó thêm lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3vào và đun nóng, thu đượcxgam Ag. Phương diện khác, đốt cháy 12,24 gam X nên dùng 0,42 mol O2. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm củax


A. 25,95.


B.30,24.


C.34,56.


D.43,20.


Câu 6:


Sự khác biệt giữa tinh bột và xenlulozơ là


A. Tinh bột có white color còn xenlulozơ gồm màu xám hoặc xanh.


B.Xenlulozơ có cấu trúc mạch không nhánh còn tinh bột có thể có mạch phân nhánh.


C.Thuỷ phân tinh bột thu được glucozơ còn thuỷ phân xenlulozơ thu được fructozơ


D.Tinh bột tạo thành phức được cùng với Cu(OH)2còn xenlulozơ thì không.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại magdalenarybarikova.com


*

link
tin tức magdalenarybarikova.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Gió Mùa Tây Nam Ở Nước Ta Thông Thường Trong Khoảng Thời Gian


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com