Lý thuyết Hóa 10 bài xích 2. Phân tử nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích phân tử nhân

a) Proton mang điện tích 1+

- nếu hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hóa bài 2 lớp 10

⇒ Số đơn vị điện tích phân tử nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi bao gồm 8 proton

⇒ Điện tích phân tử nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử th-nc về điện: số proton thông qua số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ bao gồm số đơn vị điện tích phân tử nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ bao gồm 7 proton cùng 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bằng tổng của tổng số phân tử proton (Z) và tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti tất cả 3 proton với 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích phân tử nhân Z và số khối A đặc trưng cơ phiên bản cho hạt nhân và nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tố hóa học bao gồm những nguyên tử gồm cùng năng lượng điện hạt nhân (Z) tuy vậy khác số khối (A).

- Ví dụ: toàn bộ các nguyên tử có Z=6 đều ở trong nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều phải sở hữu 6 proton cùng 6 electron.

⇒ Những nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân thì tất cả cùng đặc thù hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được điện thoại tư vấn là số hiệu nguyên tử của yếu tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là hầu như nguyên tử bao gồm cùng số proton cơ mà khác số nơtron, do đó số khối của bọn chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro có 3 đồng vị là: 

*

+ Clo bao gồm 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là cân nặng tương đối của nguyên tử: mang lại biết trọng lượng của nguyên tử kia nặng gấp từng nào lần đối chọi vị trọng lượng nguyên tử.

- Do cân nặng của e quá nhỏ nên nguyên tử khối coi như bằng số khối A.

Xem thêm: Hợp Chất Vô Cơ Có Mấy Loại Hợp Chất Vô Cơ Lớp 9, Có MấY LoạI HợP ChấT Vô Cơ

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa đủ (A¯)

- bởi vì một yếu tố thường có khá nhiều đồng vị nên nguyên tử khối của yếu tắc này là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.