Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Hoá 9 bài 1 trang 14

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) Cho tác dụng với dd HCl chỉ có sắt tác dụng, Cu không phản ứng còn lại sau phản ứng

=> lọc bỏ dung dịch thu được khối lượng Cu

=> Khối lượng Fe lấy 10 gam trừ đi khối lượng Cu

b) Dùng magdalenarybarikova.com châm hút hết Fe => tách cân lấy khối lượng Fe 

=> phần trăm của Fe =?

=> Phần trăm của Cu = 100% - % Fe


Lời giải chi tiết

a) Phương pháp hóa học:

Bước 1: Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng, lấy dư cho đến khi khí ngừng thoát ra (Fe đã phản ứng hết)

Bước 2: Lọc lấy chất rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, làm khô và cân. Chất rắn đó là Cu.

Bước 3: Tính toán

Giả sử có m gam Cu. Thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng là:

%Cu = \(\frac{m }{10}\) . 100% 

Suy ra: %Fe = 100% - %Cu

PTHH:

Fe + HCl \( \to\) FeCl2 + H2

Cu + HCl \( \to\) không phản ứng

b) Phương pháp vật lí:

Bước 1: Dùng thanh magdalenarybarikova.com châm, sau khi đã bọc đầu magdalenarybarikova.com châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần vào hỗn hợp để lấy riêng Fe ra (Vì sắt bị magdalenarybarikova.com châm hút còn đồng không bị magdalenarybarikova.com châm hút), rồi đem cân.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 12 Sgk Hình 12 Bài 1 2 Bài 1: Khái Niệm Về Khối Đa Diện

Bước 2: Tính toán

Giả sử thu được m gam Fe. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt là:

%Fe = \(\frac{m }{10}\) . 100% 

Suy ra: %Cu = 100% - %Fe

magdalenarybarikova.com


*
Chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 212 phiếu

Bài tiếp theo

*


Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 9. Hãy viết các phương trình

Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 9. Có những chất sau

Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 9

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng.

Lý thuyết Tính chất hóa học của axit. Phương pháp giải một số dạng bài tập về tính chất hóa học của axit
Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp magdalenarybarikova.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Đề thi giữa học kì - Hóa học 9
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng magdalenarybarikova.com.Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?