Nôi dung bài học giúp những em phát âm về cơ chế điều chế kim loại cũng tương tự các phương thức để pha trộn như phương thức nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 21 lý thuyết


1. Video clip bài giảng

2. Cầm tắt lý thuyết

2.1.Nguyên tắc điều chế kim loại

2.2.Phương pháp pha chế kim loại

3. Bài tập minh hoạ

3.1. Bài xích tập Điều chế kim loại-Cơ bản

3.2. Bài tập Điều chế kim loại-Nâng cao

4. Rèn luyện bài 21 chất hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài 21 Chương 5 Hoá học tập 12


a. Phương thức nhiệt luyệnDùng hóa học khử như C,CO,H2, hoặc kim loại chuyển động để khử ion kim loại ra khỏi hợp chất ở nhiệt độ cao.

*

Chú ý:Phương pháp này hay được sử dụng trong công nghiệpDùng để điều chế những kim loại trung bình, yếu ớt như:Zn, Fe, Sn, Pb,...b. Cách thức thủy luyệnDùng chất khử bạo gan Zn, Fe,..để khử sắt kẽm kim loại có tính khử yếu rộng trong dung dịch ra khỏi hợp chất.

*

Chú ý:Cơ sở phương pháp này là dùng rất nhiều dung dịch phù hợp như H2SO4, NaOH, NaCN,..để hoà tan sắt kẽm kim loại hoặc thích hợp chất sắt kẽm kim loại và bóc tách ra ngoài phần không tan.Không dùng kim loại kiềm, kiềm thổ nhằm khử.c. Phương pháp điện phân
Dùng dòng điện một chiều nhằm khử các ion sắt kẽm kim loại ở catot thoát khỏi hợp chất.
Điện phân hợp hóa học nóng chảy: dùng để điều chế những kim loại mạnh khỏe như Na, K, Mg, Ca, ...Ví dụ: Điều chế NaCl nóng chảy thu được mãng cầu theo pthh
*
​Điện phân dung dịch: cần sử dụng điều chế những kim các loại trung bình, yếu bằng phương pháp điện phân hỗn hợp muối của chúng.Ví dụ: Điện phân hỗn hợp CuCl2thu được Cu theo pthh
*
​Tính lượng chất thu được sống mỗi điện cực. Nhờ vào định biện pháp Faraday:(m=fracA.I.tn.F)m: khối lượng chất thu được mỗi điện rất (gam)A: trọng lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cựcn: Số electron mà lại nguyên tử hoặc ion đã mang lại hoặc nhậnI: Cường độ mẫu điện ampe kế (A)t: thời hạn điện phân (giây)F: hằng số Faraday (F = 96500)

Bài tập minh họa


3.1. Bài tập Điều chế sắt kẽm kim loại - Cơ bản


Bài 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) mang lại Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3dư

(b) Sục khí Cl2vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2dư qua bột CuO nung nóng

(d) mang lại Na vào hỗn hợp CuSO4dư

(e) nhiệt phân AgNO3

(f) Điện phân nóng chảy Al2O3

Sau khi ngừng các phản ứng, rất nhiều thí nghiệm thu được kim loại?

Hướng dẫn:

(a) đến Mg vào dung dịch Fe3+(dư) tạo thành Fe2+

(b)(Cl_2 + 2FeCl_2 oversett^0 ightarrow 2FeCl_3)

(c)(H_2 + CuOoversett^0 ightarrowCu + H_2O)

(d)(2Na + 2H_2O o 2NaOH + H_2;2NaOH + CuSO_4 o Culeft( OH ight)_2 + Na_2SO_4)

(e)(2AgNO_3oversett^0 ightarrow2Ag + 2NO_2 + O_2)

(f)(2Al_2O_3oversetdpnc ightarrow4Al + 3O_2)

Vậy tất cả 3 thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại là: (c); (e); (f)

Bài 2:

Trong các kim nhiều loại Cu; Ag; Na; K và Ba, số kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện là:

Hướng dẫn:

Phương pháp thủy luyện dùng để làm điều chế nững sắt kẽm kim loại yếu, lép vế H vào dãy chuyển động hóa học. Bởi thế ta có các kim loại: Cu; Ag

Bài 3:

Bốn sắt kẽm kim loại K, Al, Fe với Ag được ấn định không áp theo thứ tự là X, Y, Z, với T. Biết rằng X cùng Yđược pha trộn bằng phương pháp điện phân rét chảy; X đẩy được sắt kẽm kim loại T thoát ra khỏi dung dịch muối;và Z tính năng được với dung dịch H2SO4đặc nóng nhưng mà không tính năng được với hỗn hợp H2SO4đặcnguội. Các kim các loại X, Y, Z với T theo sản phẩm tự là:

Hướng dẫn:

Do X cùng Y điều chế bằng cách điện phân lạnh chảy ⇒ chính là Al với KMà X đẩy được T thoát khỏi muối ⇒ X là Al ⇒ Y là KZ công dụng được với hỗn hợp H2SO4đặc nóng nhưng lại không chức năng được với dung dịch H2SO4đặcnguội⇒ Z bị tiêu cực hóa trong H2SO4đặc nguội. ⇒Z là fe ⇒ T là Ag.

Bài 4:

Cho khí co dư trải qua ống chứa 0,2 mol MgO với 0,2 mol CuO nung nóng, đến phản ứng trả toàn, nhận được x gam chất rắn. Giá trị của x là:

Hướng dẫn:

Chất rắn tất cả MgO cùng Cu (vì MgO không phản ứng cùng với CO)⇒x = 20,8g


3.2. Bài tập Điều chế kim loại- Nâng cao


Bài 1:

Thổi rất chậm chạp 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí có CO và H2qua một ống sứ đựng tất cả hổn hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3có khối lượng là 24 gam dư đang rất được đun nóng. Sau khi chấm dứt phản ứng cân nặng chất rắn còn lại trong ống sứ là:

Hướng dẫn:

(n_hh (CO + H_2) = frac2,2422,4 = 0,1 mol)Thực chất phản ứng khử những oxit là:CO + O→ CO2H2+ O→ H2OVậy:(n_O=n_CO+n_H_2 = 0,1 mol)Khối lượng hóa học rắn còn lại trong ống sứ là: 24 - 1,6 = 22,4 gam.

Xem thêm: Hình Bách Hợp - Hình Ảnh Hoa Bách Hợp Đẹp Nhất

Bài 2:

Điện phân 10 ml hỗn hợp AgNO30,4M ( điện cực trơ ) trong thời gian 10 phút 30 giây với chiếc điện bao gồm cường độ I = 2A, nhận được m gam Ag. Trả sử năng suất phản ứng năng lượng điện phân đạt 100%.