I. Có mang về hợp hóa học hữu cơ với hóa học tập hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua...).

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 20 lý thuyết

Hóa học hữu cơ là ngành Hóa học nghiên cứu và phân tích các hợp chất hữu cơ.

II. Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ

Người ta thường được sử dụng cách phân các loại hợp chất hữu cơ dựa theo thành phần những nguyên tố tạo cho hợp chất đó.

*
hình như người ta còn phân nhiều loại hợp chất hữu cơ theo mạch cacbon: Hợp chất hữu cơ mạch vòng; hợp hóa học hữu cơ mạch không vòng.

Trong mỗi một số loại lại được chia cụ thể hơn.

III. Đặc điểm bình thường của hợp hóa học hữu cơ

1. Đặc điểm cấu tạo

Liên kết chất hóa học trong phân tử các hợp chất hữu cơ đa số là links cộng hoá trị.

2. Tính chất vật lí

- những hợp chất hữu cơ thông thường có nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi tốt (dễ bay hơi).

- đa số các hợp hóa học hữu cơ ko tan trong nước, tuy vậy tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.

3. Tính chất hóa học

Các hợp hóa học hữu cơ thường xuyên kém bền cùng với nhiệt và dễ cháy.

Phản ứng hóa học của các hợp hóa học hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng không giống nhau trong và một điều kiện, nên tạo thành hỗn phù hợp sản phẩm.

IV. Qua loa về so sánh nguyên tố

Để tùy chỉnh công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ, cần triển khai phân tích định tính với định lượng các nguyên tố.


1. So sánh định tính

a, Mục đích: khẳng định nguyên tố nào tất cả trong yếu tắc phân tử hợp chất hữu cơ.

b, Nguyên tắc: Chuyển những nguyên tố vào hợp hóa học hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản dễ dàng rồi nhận biết chúng bằng những phản ứng quánh trưng.

c, phương pháp tiến hành: Trong phòng thí nghiệm, để xác minh định tính cacbon với hiđro, người ta nung hợp hóa học hữu cơ cùng với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2, thành phần H thành H2O.

Phương pháp khẳng định nguyên tố N trong một vài hợp chất đơn giản và dễ dàng là đưa nguyên tố N vào hợp chất hữu cơ thành NH3 rồi nhận biết bằng giấy quỳ tím ẩm.

2. Phân tích định lượng

a, Mục đích: khẳng định thành phần xác suất về trọng lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.

b, Nguyên tắc

Cân một cân nặng chính xác hợp chất hữu cơ, kế tiếp chuyển yếu tố C thành CO2; yếu tố H thành H2O; yếu tắc N thành N2,...

Xác định thiết yếu xác cân nặng hoặc thể tích của các chất CO2, H2O, N2, ... Tạo nên thành, từ đó tính nhân tố phần trăm trọng lượng của những nguyên tố.

c, cách thức tiến hành

Để khẳng định thành phần phần trăm cân nặng các thành phần C, H, N, O trong chất hữu cơ, tín đồ ta triển khai như sau:

- Nung một trọng lượng chính xác (a gam) hợp chất hữu cơ chứa những nguyên tố H, O, N đã được trộn phần lớn với bột CuO.

- hấp thụ hơi H2O và khí CO2 lần lượt bởi H2SO4 đặc cùng KOH. Độ tăng trọng lượng của mỗi bình bao gồm là trọng lượng H2O cùng CO2 tương ứng. Khí nitơ hình thành được xác định đúng đắn thể tích cùng thường được quy về điều kiện tiêu chuẩn chỉnh (đktc).

Tính khối lượng H, C, N với phần trăm cân nặng của bọn chúng trong hợp chất nghiên cứu. Từ đó tính được phần trăm trọng lượng oxi.

Xem thêm: Mi-Li-Mét Vuông. Bảng Đơn Vị Đo Diện Tích, Giải Toán 5 Trang 28

d, Biểu thức tính

*

%O = 100% − %C − %H − %N

Hiện nay có các thiết bị hiện tại đại tự động hóa phân tích phần trăm cân nặng của hầu hết các nguyên tố.