- Chọn bài -Bài 15 : CacbonBài 16 : Hợp hóa học của cacbonBài 17 : Silic với hợp hóa học của silicBài 18 : Công nghiệp silicatBài 19 : luyện tập : đặc thù hóa học của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúng

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 11 – bài xích 111 : Hợp chất của cacbon giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm căn nguyên cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 75 SGK Hóa 11): Làm rứa nào để nhiều loại hơi nước cùng khí CO2 gồm lẫn vào khí teo ? Viết các phương trình hóa học?

Lời giải:

– Dẫn tất cả hổn hợp khí trải qua dung dịch nước vôi vào dư, khí cacbonic sẽ ảnh hưởng giữ lại

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

– còn sót lại hơi nước và teo ta dẫn qua bình H2SO4 đặc thì hơi nước bị duy trì lại, ta chiếm được khí CO.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 16

Bài 2 (trang 75 SGK Hóa 11): Có tía chất bao gồm CO, HCl cùng SO2 đựng trong ba bình riêng biệt biệt. Trình bày cách thức hóa học tập để nhận ra từng hóa học khí. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

– Để cánh hoa hồng lên mồm từng ống nghiệm, ống làm sao làm phai và nhạt màu cánh huê hồng là SO2.

– Dẫn hai khí còn sót lại qua hỗn hợp AgNO3 trường hợp thấy xuất hiện kết tủa màu trắng là khí HCl, nếu không thấy hiện tượng lạ gì là CO.

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

Bài 3 (trang 75 SGK Hóa 11): Điều nào sau đây không chuẩn cho phản ứng của khí co và O2?

A. Làm phản ứng thu nhiệt.

B. Bội phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản bội ứng dĩ nhiên sự giảm thể tích.

D. Làm phản ứng không xẩy ra ở điều kiện thường.

Xem thêm: Phát Xung Pto Là Gì ? Pulse Width Modulation & Pulse Train Output Nam 2022

Lời giải:

Đáp án A

Bài 4 (trang 75 SGK Hóa 11): a. Khi nấu nóng dung dịch can xi hidrocacbonat thì gồm kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của bội nghịch ứng là:

A. 4 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 7

b. Khi mang đến dư khí CO2 vào dung dịch đựng kết tủa can xi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng những hệ số tỉ lượng trong phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng là:

A. 4 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 7

Lời giải:

(Hệ số tỉ lượng của phản bội ứng hóa học là số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia địa chỉ được ghi vào phương trình phản nghịch ứng hóa học. Hay có thể nói thì đó chính là các hệ số cân bằng trong phương trình hóa học.)

a. Đáp án A


Ca(HCO3)2

*
CaCO3 + CO2 + H2O

⇒ Tổng thông số = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

b. Đáp án A

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

⇒ Tổng thông số = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Bài 5 (trang 75 SGK Hóa 11): mang đến 224,0 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính trọng lượng của phần đông chất tất cả trong dung dịch chế tạo thành.

Lời giải:

*

Ta gồm tỉ lệ:

*

⇒ Phương trình chế tạo ra muối trung hoà

CO2 + 2KOH → K2CO3

⇒ hỗn hợp sau phản bội ứng gồm

mK2CO3 = 0,01.138 = 1,38 g

Bài 6 (trang 75 SGK Hóa 11): Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC với cho toàn bộ lượng khí bay ra kêt nạp hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng năng suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Lời giải: