*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài bác 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố vào cùng một nhóm được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng biến hóa một phương pháp tuần hoàn.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 8

- Sự chuyển đổi tuần hoàn về cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự biến hóa tuần hoàn về tính chất của những nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố đội A

- những nguyên tố nằm trong cùng một đội nhóm A bao gồm cùng số e lớp bên ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là lý do của sự tương đương nhau về đặc điểm hóa học của các nguyên tố team A.

- Số vật dụng tự của tập thể nhóm (IA, IIA…) = Số electron lớp bên ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc đội IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc đội IIIA → (trừ He).

2. Một vài nhóm A tiêu biểu

a) team VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- bí quyết chung thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- số đông các khí thảng hoặc không thâm nhập phản ứng hóa học. Ở đk thường, bọn chúng tồn tại sinh sống dạng khí, phân tử chỉ bao gồm 1 nguyên tử.

b) đội IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- bí quyết chung cấu hình electron lớp bên ngoài cùng: ns1 (Dễ nhịn nhường 1 electron để đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ tính năng với oxi tạo oxit bazơ.

+ tác dụng với phi kim sản xuất muối.

+ tác dụng với nuớc tạo ra hiđro với hiđroxit.

c) đội VIIA (nhóm halogen)

- Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- công thức chung thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhấn 1 electron để đạt cấu trúc bền chắc của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ chức năng với oxi tạo oxit axit

+ chức năng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Cách Tìm Thiết Diện Của Hình Chóp Cực Hay, Phương Pháp Xác Định Thiết Diện Của Hình Chóp

+ công dụng với hiđro chế tạo hợp hóa học khí.