*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. Quan liêu HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Thí dụ 1:

- Nguyên tố tất cả số thiết bị tự 20, chu kì 4, đội IIA. Hãy cho biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron vào nguyên tử?

+ Số eletron lớp bên ngoài cùng vào nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron phần bên ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Ví dụ 2:

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một yếu tắc là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho thấy thêm vị trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô nguyên tố thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 10 lý thuyết

+ team IA vày có 1e lớp quanh đó cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết vị trí của một yếu tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu trúc của nguyên tố đó và ngược lại.

+ Số thứ tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số lắp thêm tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số đồ vật tự của nhóm A ⟷ Số electron lớp bên ngoài cùng.

II. Quan tiền HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết địa điểm một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, ta có thể suy ra những đặc điểm hóa học tập cơ bạn dạng của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ những nguyên tố ở các nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) bao gồm tính kim loại.

+ các nguyên tố ở các nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut và poloni) có tính phi kim.

- Hóa trị tối đa của nhân tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của yếu tố trong hợp chất với hiđro.

- cách làm oxit cao nhất.

- cách làm hợp hóa học khí với hiđro (nếu có)

- phương pháp hiđroxit tương ứng (nếu có) cùng tính axit tốt bazơ của chúng.

Xem thêm: Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia, Đề Thi Thử Môn Toán

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- phụ thuộc quy luật đổi khác tính chất của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể so sánh đặc điểm hóa học của một yếu tắc với các nguyên tố lân cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc cùng một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học