Tóm tắt lý thuyết Hình học lớp 6 bao gồm khái niệm, tính chất: Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, đường tròn, hình tam giác.

Bạn đang xem: Hình học 6

Lý thuyết Hình học 6 theo chương trình SGK hiện hành.

1. Dấu chấm nhỏ bên trên trang giấy là hình ảnh của điểm (Dùng những chữ cái in hoa: A, B, C, …để đặt tên mang đến điểm).

2. Bất cứ hình nào cũng là tập hợp tất cả những điểm. Một điểm cũng là một hình.

3. Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng,… đến ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng ko bị giới hạn về hai phía.

4. Khi ba điểm A,B, C thuộc thuộc một đường thẳng, ta nói bọn chúng thẳng hàng.


*

3 điểm A, B, C thẳng hàng


5. Khi bố điểm A,B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói bọn chúng không thẳng hàng.


*

3 điểm D, E, F ko thẳng hàng


Kí hiệu: A ∈d: điểm A thuộc d; D∉d: điểm D ko thuộc d

6. Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, gồm một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

7. Nhận xét: bao gồm một đường thẳng cùng chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A cùng B.

8. Có tía cách gọi tên một đường thẳng: một chữ dòng thường, nhị chữ dòng thường, đường thẳng đi qua hai chữ loại in hoa (đường thẳng AB,…)

9. bố vị trí tương đối giữa nhì đường thẳng:


*

Vị trí tương đối của 2 đường thẳng


– Trùng nhau (k ≡ n)

– Cắt nhau (m ∩ l; m ∩ k)

– tuy nhiên song (k // l)

Hai đường thẳng ko trùng nhau còn được gọi là nhì đường thẳng phân biệt. Nhị đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm phổ biến hoặc không có điểm bình thường nào.

10. Tia: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O được gọi là một tia gốc O (còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O)


*

Khái niệm tia


☞ hai tia phổ biến gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là nhì tia đối nhau.


*

2 tia đối nhau


Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

☞ nhị tia trùng nhau: Tia Ox và tia OB trùng nhau


*

Hai tia trùng nhau


11. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B với tất cả các điểm nằm giữa A với B. Nhị điểm A, B là nhì mút (hoặc nhì đầu)

12. Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa nhị điểm A với B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa nhì điểm A và B.

Xem thêm: Ôn Thi Lên Lớp 10 Những Môn Nào? Ôn Thi Vào Lớp 10 Những Môn Nào


*

Điểm M nằm giữa 2 điểm A với B


13. bên trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M làm sao cho OM= a (đvđd)