tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hiện ni tổng số tuổi của 2 bà mẹ con là 40 tuổi.Biết tuổi con bao gồm bao nhiêu ngày thì bà mẹ có bấy nhiêu tuần.Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay?


*

*

hiện nay tổng số tuổi 2 cha con là 48 tuổi.biết tuổi con tất cả bao nhiêu ngày thì ba có mấy các tuần.tính tuổi mọi cá nhân hiện nay


Tổng số tuổi của 2 bà mẹ con là 40 tuổi , biết tuổi của con bao gồm bao nhiêu ngày thì tuổi của chị em có bấy nhiêu tuần . Tính tuổi mỗi cá nhân hiệnnay ?

Giups bản thân với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cản ơn các bạn nhìu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


1.Tuổicon từng nào ngày thìtuổimẹ bấy nhiêu tuần.Mẹ hơn bé 30 tuổi.Tính tuổi mỗi người.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi của 2 mẹ con là 40 tuổi

2.Mẹ hơn con 28 tuổi.Biết 5 năm ngoái tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi.Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.

3.Với tía chữ số 5,6,8 hoàn toàn có thể lập được từng nào số có tía chữ số khác biệt và phân tách hết cho 2.

Giải nhanh hộ mình nhé ,mai mình buộc phải nộp rồi(phải ghi lời giải vừa đủ đấy)!


Tổng số tuổi hai mẹ con là 48. Tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có từng ấy tuần. Vậy bây chừ mẹ ………..tuổi.


1 , năm nay tuổi 2 thân phụ con cùng lại là 42 . Đến lúc tuổi con bởi tuổi bố hiện nay thì tuổi bé lúc đó bằng 6/11 tuổi thân phụ . Search tuổi mỡi người hiện nay ?

2 , Tuổi bà , tuổi bà bầu , tuổi Mai năm nay cộng lại là 120 năm . Biết rằng tuổi Mai bao gồm bao nhiêu ngày thì tuổi bà bầu là bấy nhiêu tuần với tuổi Mai gồm bao nhiêu tháng thì tuổi chị em có từng ấy năm ?


Bài 1 hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Đến khi tuổi em bằng tuổi anh bây giờ thì tổng thể tuổi của hai bằng hữu là 49 tuổi .

tính tuổi hiện thời của từng người.

Bài 2 bây giờ bố vội vàng 6 lần tuổi bé . 4 năm nữa cha gấp 4 lần tuổi con .Tính tuổi hiên nay của mỗi người.

Bài 3 toàn bô tuổi của ông ,bố và cháu là 120 tuổi .Tính tuổi mỗi cá nhân biết tuổi ông là bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng cùng cháu từng nào ngày thì bố bấy nhiêu tuần

Bài 4 hiện thời tuổi mẹ gấp 4 lần tuỏi nhỏ . Năm năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi bé .Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn

Bài 5: Tuổi của con hiện nay bằng một nửa hiệu tuổi của bố và tuổi con. Tứ năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của tía và tuổi con. Hỏi lúc tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của cha và tuổi của bé thì tuổi của mọi người là bao nhiêu ?


Lớp 4 Toán
7
0

Hiện ni tuổi của hai bà mẹ con là 32 tuổi.Tính tuổi của mỗi người hiện giờ biết rằng tuổi của mẹ bao nhiêu tuần thì tuổi con từng ấy ngày.

Bạn làm sao giải đúng , không hề thiếu mình đang tích 2 mẫu cho


Lớp 4 Toán
7
0

Mẹ sinh con năm bà bầu 24 tuổi. Tính tuổi chị em và tuổi nhỏ hiện nay? Biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi chị em có từng ấy tuần?


Lớp 4 Toán
1
0

Tuổi Lan bao gồm bao nhiêu ngày thì tuổi bà mẹ có bấy nhiêu tuần tuổi Lan gồm bao nhiêu mon thì tuổi bà bao gồm bấy nhiêu năm. Tính tuổi bây giờ của mỗi người tổng sổ tuổicủa mỗingười là 120


Lớp 4 Toán
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)