Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X có KMnO4 với KClO3, thu được O2 và 24,625 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, KClO3, MnO2 cùng KCl. Tổng thể Y tác dụng vừa đủ với dung dịch đựng 0,8 mol HCl, đun nóng, sau phản bội ứng thu được x mol khí Cl2. Giá trị x gần nhất với?


Hòa rã hết hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe(NO3)2, fe vào dung dịch đựng 0,5 mol HCl và 0,03 mol NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ đựng 25,13 gam những muối (không đựng ion Fe3+) cùng thoát ra 0,05 mol tất cả hổn hợp khí T gồm tỉ khối so với H2 bởi 10,6 (trong T tất cả chứa 0,02 mol H2). Hỗn hợp Y bội nghịch ứng tối đa cùng với 0,58 mol NaOH (không tất cả không khí). Phần trăm trọng lượng Fe đơn chất tất cả trong X là


Đốt cháy hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp X gồm bố este đều đối chọi chức (trong đó tất cả hai este là đồng phân của nhau) đề xuất dùng 0,76 mol O2, thu được CO2 và 10,08 gam H2O.

Bạn đang xem: Hidrat hóa 2-metylbut-2-en thu được sản phẩm chính là

còn mặt khác đun lạnh 17,44 gam X với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M (dùng dư), chiếm được một ancol Y duy nhất cùng 22,25 gam hỗn hợp rắn Z. Phần trăm cân nặng của muối có cân nặng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là


Cho những phát biểu sau:

(a) Dung dịch các peptit phần nhiều bị thủy phân trong môi trường xung quanh axit hoặc môi trường thiên nhiên kiềm.

(b) nhỏ tuổi dung dịch iot vào hỗn hợp hồ tinh bột, thấy xuất hiện greed color tím.

(c) Hợp hóa học NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH thuộc loại đipeptit.

(d) Đốt cháy một đipeptit mạch hở luôn thu được CO2 với H2O bao gồm tỉ lệ mol 1 : 1.

(e) Glucozơ làm mất đi màu dung dịch nước brom.

(f) Tinh bột ko tan nội địa lạnh, tan ít trong nước nóng tạo nên dung dịch keo dán nhớt.

(g) Phân tử xenlulozơ không thẳng cơ mà xoắn lại như lò xo.

(h) những chất béo đều bị thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit hoặc kiềm lúc đun nóng.

(i) Theo nguồn gốc, tín đồ ta chia polyme thành 2 loại: polyme trùng hợp với polyme trùng ngưng.

(j) Polyme là đúng theo chất tất cả phân tử khối khôn xiết lớn, bởi vì nhiều phân tử bé dại (monome) link với nhau chế tác nên. Số tuyên bố đúng về polyme là


Câu 6:


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X chứa 12 gam Fe và Cu vào dung dịch HCl loãng dư nhận được 4,48 lít H2 (đktc). % cân nặng Fe trong X là


Câu 7:


Đun lạnh 0,1 mol tất cả hổn hợp X tất cả tripeptit X cùng pentapeptit Y (đều mạch hở) đề xuất dùng 360 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được 38,0 gam các thành phần hỗn hợp gồm tía muối của glyxin, alanin với valin. Số nguyên tử hiđro vào một phân tử pentapeptit Y là


Câu 8:


Hidrocacbon X ở đk thường là chất khí có cấu tạo mạch hở tất cả phản ứng với AgNO3/NH3 cho kết tủa Y. Biết đvC. Số kết cấu X vừa lòng là


Câu 9:


Đốt cháy 13,92 gam lếu hợp bao gồm Al, Zn với Mg vào 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả O2 với Cl2, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X (không thấy khí bay ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch cất a mol HCl loãng (dùng dư), thấy bay ra 0,12 mol khí H2; mặt khác thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan gồm cùng nồng độ mol/l. Cực hiếm của a là


Câu 10:


Hình vẽ trên minh họa bội nghịch ứng làm sao sau đây

*


Câu 11:


Hỗn hòa hợp X gồm Fe, Mg, MgO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong các số đó oxi chiếm 23,43% về khối lượng. Hòa tan hết 19,12 gam X trong dung dịch đựng HCl cùng KNO3 thu được hỗn hợp Y chỉ chứa các muối trung hòa và 0,56 lít (dktc) tất cả hổn hợp N2 và N2O. đến từ từ dung dịch AgNO3 1M vào Y, đến khi kết tủa đạt cực to thì vừa không còn 940 ml, cô cạn hỗn hợp thu được m gam rắn, nung phần rắn này vào chân không thấy trọng lượng giảm 51,62 gam và thóat ra 27,72 lít các thành phần hỗn hợp khí và hơi sinh hoạt đktc. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m gần nhất với:


Câu 12:


Cho hỗn hợp muối X (dùng dư) vào hỗn hợp muối Y, chiếm được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HCl loãng dư, thu được hỗn hợp T có cân nặng tăng chính bằng lượng Z mang lại vào. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhị muối X và Y thứu tự là


Câu 13:


Có các nhận định về polyme:

(a) số đông các polyme sinh hoạt thể rắn, không bay hơi, không tồn tại nhiệt độ nóng chảy xác định;

(b) Bông, len, tơ tằm, xenlulozơ, tristearin là những polyme thiên nhiên;

(c) rất có thể phân nhiều loại polyme theo nguồn gốc, theo cấu trúc hay theo cách tổng hợp;

(d) các polyme như nilon-6,6; tơ lapsan; tơ olon những được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.

(e) Nilon-6 do những mắt xích H2N5COOH chế tạo ra nên.

Xem thêm: Dự Đoán Xổ Số Miền Bắc Ngày 25 Tháng 7 /2021, Dự Đoán Soi Cầu Miền Bắc Đẹp Ngày 25/7/2021

(f) Etylamoni axetat với etyl amino axetat gồm cùng số nguyên tử hiđro.

Số nhận định và đánh giá đúng là


Câu 14:


Chất làm sao không thuộc dãy đồng đẳng của ankan


Câu 15:


Cho sơ đồ dùng phản ứng sau: Al → X → Y → AlCl3. X, Y rất có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam