Hệ phương trình đối xứng là một trong những dạng toán thường chạm chán trong công tác thi tuyển sinh lớp 10 cũng như thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia. Vậy hệ phương trình đối xứng là gì? các dạng hệ phương trình đối xứng và phương thức giải? bí quyết nhận biết cũng tương tự lý thuyết và bài bác tập hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1, các loại 2?… vào nội dung nội dung bài viết dưới đây, magdalenarybarikova.com sẽ giúp bạn tổng hợp kỹ năng về chủ đề này nhé!


Mục lục

2 bí quyết phân một số loại hệ phương trình đối xứng3 Cách phân biệt hệ phương trình đối xứng 4 Các phương thức giải hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1 6 Các cách thức giải hệ phương trình đối xứng một số loại 28 Phương trình có thông số đối xứng là gì?

Hệ phương trình đối xứng là gì?

Hệ phương trình đối xứng là hệ phương trình mà khi ta biến đổi vai trò của ( x,y ) cho nhau thì hệ phương trình không cụ đổi. Trong đó họ chia làm cho hai các loại hệ phương trình đối xứng cơ bản là một số loại 1 và nhiều loại 2.

Bạn đang xem: Hệ phương trình đối xứng loại 1


Cách phân nhiều loại hệ phương trình đối xứng

Định nghĩa hệ phương trình đối xứng loại 1 là gì?

Là hệ phương trình cơ mà khi ta chuyển đổi vai trò ( x;y ) thì từng phương trình không chuyển đổi hay nói giải pháp khác, hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1 (HPTDXL1) là hệ phương trình cơ mà hai ẩn ( x;y ) đối xứng trong mỗi phương trình

(left{eginmatrix f(x;y)=0\g(x;y)=0 endmatrix ight.) trong đó: (left{eginmatrix f(x;y)=f(y;x)\g(x;y)=g(y;x) endmatrix ight.)

Hệ phương trình đối xứng các loại 1 nhì ẩn

*

Định nghĩa hệ phương trình đối xứng loại 2 là gì?

Là hệ phương trình cơ mà khi ta đổi khác vai trò ( x;y ) thì phương trình này trở thành phương trình kia và trái lại hay nói phương pháp khác, hệ phương trình đối xứng các loại 2 (HPTDXL2) là hệ phương trình bao gồm 2 phương trình đối xứng nhau

(left{eginmatrix f(x;y)=0\f(y;x)=0 endmatrix ight.)

Hệ phương trình đối xứng một số loại 2 nhị ẩn

*

*

Cách nhận biết hệ phương trình đối xứng 

Cách nhận thấy hệ phương trình đối xứng các loại 1

Để nhận biết hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1 thì họ xét từng phương trình, thử thay đổi (x ightarrow y ; y ightarrow x) xem phương trình mới thu được có giống như phương trình ban sơ hay không.

Ví dụ:

Hệ (left{eginmatrix x^2+2x+2y+y^2-1=0 \ x^3+y^3+xy=1 endmatrix ight.) là hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1.

Hệ (left{eginmatrix x^3-y^3+xy=1\ x^2+2xy+x+y+y^2=3 endmatrix ight.) không phải là hệ phương trình đối xứng một số loại 1.

Cách nhận ra hệ phương trình đối xứng một số loại 2

Để phân biệt hệ phương trình đối xứng các loại 1 thì họ xét phương trình đồ vật nhất, thử đổi (x ightarrow y ; y ightarrow x) coi phương trình bắt đầu thu được có hệt như phương trình thiết bị hai tuyệt không? Làm tựa như với phương trình thiết bị hai.

Ví dụ:

Hệ (left{eginmatrix x^3-x^2y=x\ y^3-xy^2=y endmatrix ight.) là hệ phương trình đối xứng loại 2

Hệ (left{eginmatrix x^2-xy=y\ y^2+xy=x endmatrix ight.) ko là hệ phương trình đối xứng

Các cách thức giải hệ phương trình đối xứng loại 1 

Phương pháp để ẩn tổng tích

Đây là cách thức chung nhằm giải các hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1.

Bước 1: Đặt ( S=x+y ; P=x.y ) . Biến hóa từng phương trình về phương trình mới theo ( 2 ) ẩn ( S;P )Bước 2: Giải hệ phương trình tìm thấy ( S;P ) vừa lòng ( S^2 geq 4P )

Để biến đổi được hệ phương trình về dạng ( S;P ) thì ta phải nhớ một vài ba đẳng thức quan lại trọng:

( x^2+y^2 = (x+y)^2 -2xy =S^2-2P )

(|x-y| =sqrt(x+y)^2-4xy=sqrtS^2-4P)

(x^3+y^3=(x+y)(x^2+y^2-xy)=S(S^2-3P))

***Chú ý: ví như ( (x;y)=(a;b) ) là nghiệm của hệ phương trình thì ( (x;y) =(b;a) ) cũng là nghiệm của hệ phương trình.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+xy+y=2\ x^2+xy+y^2=4 endmatrix ight.)

Cách giải:

Đặt ( S=x+y ; P=xy ). ĐK : ( S^2 geq 4P )

Thay vào hệ phương trình ta được:

(left{eginmatrix S+P=2\ S^2-P=4 endmatrix ight.)

Thay ( -P=S-2 ) vào phương trình bên dưới ta được :

( S^2+S-6=0 Leftrightarrow (S-2)(S+3)=0 )

(Leftrightarrow left<eginarrayl S=2 ; p. =0\S=-3 ; P=5endarray ight.)

Kiểm tra đk ( S^2 geq 4P ), vậy (left{eginmatrix S=2\ P=0 endmatrix ight.)

Vậy ( x;y ) là nghiệm của phương trình ( t^2-2t =0 )

(Leftrightarrow left<eginarraylt=0 \t=2 endarray ight.)

Vậy hệ phương trình vẫn cho bao gồm hai cặp nghiệm ( (x;y) = ( 0;2) ; (2;0) )

Phương pháp đặt ẩn phụ 

Đây là phương pháp để giải những bài toán hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1 khó. đông đảo hệ này nếu xem qua thì ta sẽ thấy nó chưa phải là đối xứng. Nhưng mà khi chúng ta đặt ẩn phụ một bí quyết thích hợp, câu hỏi sẽ phát triển thành hệ phương trình đối xứng loại 1. Từ đó chúng ta có thể giải một bí quyết dễ dàng.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình : (left{eginmatrix x(x+2)(2x+y)-9=0\ x^2+4x+y=6 endmatrix ight.)

Cách giải:

Đặt ( x^2+2x= a ; 2x+y=b ). Cố vào hệ đã mang đến ta được :

(left{eginmatrix ab=9 \a+b =6 endmatrix ight.)

Vậy ( a;b ) là nghiệm của phương trình :

( t^2-6t+9= 0 Leftrightarrow (t-3)^2=0 Leftrightarrow t=3 )

Vậy ( a=b=3 )

Thay vào ta được:

(left{eginmatrix x^2+2x=3\2x+y=3 endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix (x+3)(x-1)=0\ 2x+y=3 endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left<eginarraylleft{eginmatrix x=-3\y=9 endmatrix ight.\ left{eginmatrix x=1\y=1 endmatrix ight. endarray ight.)

Vậy phương trình vẫn cho tất cả ( 2 ) cặp nghiệm :

( (x;y) =(-3;9) ; (1;1) )

Giải hệ phương trình đối xứng các loại 1 cất căn 

Với phần đông hệ phương trình này, cách giải vẫn bao gồm các bước như bên trên nhưng bọn họ cần thêm cách tìm ĐKXĐ của hệ phương trình.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+y-sqrtxy=3\ sqrtx+1 + sqrty+1=4 endmatrix ight.)

Cách giải:

ĐKXĐ:

(left{eginmatrix x geq -1\y geq -1 \ xy geq 0 endmatrix ight. hspace1cm (*))

Đặt (S=x+y hspace5mm; P=xy) với (left{eginmatrix S^2 geq 4P\ Pgeq 0 \ S geq -2 endmatrix ight. hspace1cm (**))

Bình phương 2 vế PT (2) hệ phương trình đang cho tương đương với :

(left{eginmatrix x+y-sqrtxy=3\ x+y+2+sqrtx+y+xy+1=16 endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix S- sqrtP =3 \S+2+2sqrtS+P+1=16 endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix P= S^2 -6S +9\ S -14 =-2sqrtS+P+1 endmatrix ight.) cùng với (3leq Sleq 14)

Thay ( P= S^2 -6S +9 ) tự PT (1) vào PT (2) ta tất cả :

(S-14 = -2sqrtS^2-5S+10)

(Leftrightarrow S^2-28S+196 = 4(S^2-5S+10))

(Leftrightarrow 3S^2+8S-156=0 Leftrightarrow (S-6)(3S+26)=0)

(Leftrightarrow left{eginmatrix S=6\S=-frac263 endmatrix ight.)

Kết đúng theo ĐKXĐ ta được (S=6 Rightarrow P=9)

Vậy (x;y) là nghiệm của phương trình :

(t^2-6t+9 =0 Leftrightarrow t=3)

Vậy (x=y=3) ( thỏa mãn nhu cầu điều kiện). 

Bài tập hệ phương trình đối xứng một số loại 1

*

*

*

Sau đấy là một số bài xích tập để các bạn luyện tập phần hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1.

Bài 1: Giải hệ phương trình:

(left{eginmatrix x^2+xy+y^2=7\x^2+y^2+x+y=8 endmatrix ight.)

Đáp số : ( (x;y) = (1;2) ;(2;1) ; (1;-3) ; (-3;1) )

Bài 2: Giải hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+y+frac1x+frac1y=5\x^2+y^2+frac1x^2+frac1y^2=9 endmatrix ight.)

Đáp số : ( (x;y) = (1;frac3+sqrt52);(frac3+sqrt52;1);(1;frac3-sqrt52);(frac3-sqrt52;1))

Bài 3: tra cứu ( m ) nhằm hệ gồm đúng ( 2 ) nghiệm :

(left{eginmatrix (x+y)^2=4\ x^2+y^2=2m+2 endmatrix ight.)

Đáp số : ( m=0 )

Các phương thức giải hệ phương trình đối xứng nhiều loại 2

Phương pháp trừ hai vế

Đây là cách thức chung nhằm giải phương trình đối xứng các loại 2.

Bước 1: Trừ hai vế tương xứng của hai phương trình, chuyển đổi phương trình chiếm được về dạng phương trình tích: ( (x-y).f(x;y) =0 )Bước 2: Giải phương trình ( f(x;y) =0 ) để tìm quan hệ ( x;y ). Tiếp đến thay vào một phương trình vào hệ ban sơ để giải ra ( x;y ) (chú ý nuốm cả trường hòa hợp ( x-y=0 ) )Bước 3: tóm lại nghiệm.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình :

(left{eginmatrix x^3=3x+8y\ y^3=3y+8x endmatrix ight.)

Cách giải:

Để giải hệ phương trình đối xứng loại 2 bậc 3 này thì họ cần ghi ghi nhớ hằng đẳng thức : ( A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2) )

Trừ nhị vế của hai phương trình ta được :

((x^3-y^3)+5(x-y)=0 Leftrightarrow (x-y)(x^2+xy+y^2+5)=0 ;;;; (1) )

Ta có : (x^2+xy+y^2+5= (x+fracy2)^2+frac3y^24+5 geq 5 >0)

Vậy trường đoản cú ((1) Rightarrow x=y)

Thay vào ta được:

(x^3=11x Leftrightarrow left<eginarrayl x=0\x=pm sqrt11 endarray ight.)

Vậy phương trình vẫn cho có ( 3 ) cặp nghiệm vừa lòng : ( (x;y) =(0;0) ; (sqrt11;sqrt11) ; (-sqrt11;-sqrt11) )

Phương pháp hàm số

Như ta biết thì hệ phương trình ĐX bậc hai là một dạng hệ phương trình đối xứng vòng quanh có ( 2 ) ẩn dạng:

(left{eginmatrix f(x)=g(y)\f(y)=g(x) endmatrix ight.)

Nếu ta chứng minh được hàm số ( f(t) ; g(t) ) thuộc đồng đổi thay thì đưa sử ( xleq y ) ta tất cả :

( f(x) leq f(y) =g(x) leq g(y) )

Mà khía cạnh khác do ( f(x) =g(y) ) đề xuất đẳng thức xảy ra. Vậy ( f(x)=g(x) ). Giải phương trình nhận được x , từ kia tìm ra nghiệm của hệ phương trình

***Chú ý: trong trường hợp hàm ( f(t);g(t) ) thuộc nghịch vươn lên là thì làm cho tương tự

Đây cũng là cách thức để giải các bài toán hệ phương trình đối xứng vòng quanh các ẩn:

(left{eginmatrix f(x)=g(y)\f(y)=g(z)\f(z)=g(x) endmatrix ight.)

Ví dụ:

Giải hệ phương trình :

(left{eginmatrix x^3+x=3y\y^3+y=3x endmatrix ight.)

Cách giải:

Xét hàm số ( f(t) =t^3+t ) và hàm số ( g(t) = 3t )

Dễ thấy cả ( f(t) ; g(t) ) đầy đủ đồng biến. Vì chưng đó, trả sử ( xleq y ), từ bỏ hệ phương trình đã mang đến ta bao gồm :

( f(x) leq f(y) = g(x) leq g(y) )

Mà vày ( f(x) =g(y) ) ( theo hệ phương trình ) đề xuất đẳng thức xảy ra, vậy ( f(x) =g(x) )

Do đó : ( x^3+x=3x Leftrightarrow x(x^2-2)=0 )

(Leftrightarrow left<eginarrayl x=0\x=pm sqrt2 endarray ight.)

Vậy hệ phương trình gồm ( 3 ) cặp nghiệm ((x;y)=(0;0);(sqrt2;sqrt2);(-sqrt2;-sqrt2))

Giải hệ phương trình đối xứng các loại 2 đựng căn

Đây là một trong dạng hệ phương trình đối xứng loại 2 cực nhọc do bao gồm căn thức nên nều trừ trực tiếp như cách thông thường thì sẽ không mở ra biểu sản phẩm ( (x-y) ) ngay. Vì đó bọn họ cần đề xuất sử dụng phương pháp nhân phối hợp để thay đổi tạo ra nhân tử ( (x-y) ). Một số thay đổi cần chú ý :

(sqrta-sqrtb = fraca-bsqrta+sqrtb)

(sqrt<3>a-sqrt<3>b=fraca-bsqrt<3>a^2+sqrt<3>ab+sqrt<3>b^2)

Ngoài ra họ có nhằm sử dụng cách thức đặt ẩn phụ là biểu thức cất căn để tạo thành hệ bắt đầu không chứa căn.

***Chú ý: đánh giá ĐKXĐ trước lúc giải.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình (left{eginmatrix sqrtx+5+sqrty-2=7\ sqrty+5+sqrtx-2=7 endmatrix ight.)

Cách giải:

ĐKXĐ: ( x;y geq 2 )

Trừ nhị vế của nhì phương trình ta được : ((sqrtx+5-sqrty+5)-(sqrtx-2-sqrty-2)=0)

(Leftrightarrow (x-y)(frac1sqrtx+5+sqrty+5-frac1sqrtx-2+sqrty-2)=0 ;;;;; (1) )

Ta có:

(left{eginmatrix sqrtx+5>sqrtx-2\ sqrty+5>sqrty-2 endmatrix ight. Rightarrow sqrtx+5+sqrty+5>sqrtx-2+sqrty-2)

(Rightarrow frac1sqrtx+5+sqrty+5

Vậy (Rightarrow frac1sqrtx+5+sqrty+5 -frac1sqrtx-2+sqrty-2

Do kia từ ((1)Rightarrow x=y)

Thay vào ta được:

(sqrtx+5+sqrtx-2=7 Leftrightarrow 2x+3+2sqrtx^2+3x-10=49)

(Leftrightarrow 23-x=sqrtx^2+3x-10 Rightarrow x^2-46x+529=x^2+3x-10)

(Rightarrow 49x=539 Rightarrow x=11) ( thỏa mãn)

Vậy ( x=y=11 )

Bài tập về hệ phương trình đối xứng một số loại 2

*

*

Ví dụ 3: Giải những hệ phương trình bên dưới đây.

*

Vậy hệ phương trình sẽ cho gồm nghiệm x = y = 3

*

*

*

*

*

Sau đây là một số bài xích tập để chúng ta luyện tập phần hệ phương trình đối xứng các loại 2.

Bài 1: Giải hệ phương trình:

(left{eginmatrix 2x+3+sqrt4-y=4\ 2y+3+sqrt4-x=4 endmatrix ight.)

Đáp số: ( (x;y) = (3;3) ; (frac119;frac119) )

Bài 2: Giải hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+sqrt<4>y-1=1\ y+sqrt<4>x-1=1 endmatrix ight.)

Đáp số ( x=y=1 )

Bài 3:

Tìm ( m ) nhằm hệ phương trình sau bao gồm nghiệm duy nhất

(left{eginmatrix x^2-x-y+m=0 \ y^2-y-x+m=0 endmatrix ight.)

Đáp số : ( m=1 ) 

Phương trình có hệ số đối xứng là gì?

Định nghĩa phương trình có hệ số đối xứng

Phương trình có thông số đối xứng bậc ( n ) là phương trình tất cả dạng ( f(x) =0 ) trong đố ( f(x) ) là đa thức với đầy đủ các số hạng bố trí từ bậc cao cho bậc phải chăng ( ( x^n; x^n-1; … ; x; x^0 ) ) làm sao cho từng cặp thông số cách đông đảo hai đầu thì bằng nhau, tức là:

(f(x)=a_nx^n+a_n-1x^n-1+…+a_1x+a_0)

Với (a_i=a_n-i) với ( i=0;1;2;…;n )

Ví dụ : (ax^4+bx^3+cx^2+bx+a =0) là phương trình thông số đối xứng bậc ( 4 )

(ax^3+bx^2+bx+a=0) là phương trình thông số đối xứng bậc ( 3 )

Tính hóa học của phương trình có thông số đối xứng

Phương trình hệ số đối xứng bậc chẵn nếu gồm nghiệm ( x_0 ) thì ( x_0 eq 0 ) với cũng thừa nhận (frac1x_0) là nghiệm.Phương trình hệ số đối xứng bậc lẻ luôn luôn phân tích được bên dưới dạng : ( (x+1).f(x) ) vói ( f(x) ) là phương trình thông số đối xứng bậc chẵn.

Do đó:

Phương trình đối xứng bậc lẻ luôn có nghiệm ( x=-1 )Giải phương trình đối xứng bậc lẻ quy về giải phương trình đối xứng bậc chẵn.

Xem thêm: Phạm Ngũ Lão Là Môn Khách Của Ai, Tiểu Sử Tác Giả Phạm Ngũ Lão

Cách giải phương trình có thông số đối xứng

Do giải phương trình đối xứng bậc lẻ quy về giải phương trình đối xứng bậc chẵn nên ở chỗ này ta chỉ xét cách giải phương trình đối xứng bậc chẵn:

(f(x)=a_nx^n+a_n-1x^n-1+…+a_1x+a_0) cùng với ( n ) chẵn

Bước 1: do ( x=0 ) ko là nghiệm của phương trình, phân chia cả nhị vế phương trình mang đến (x^fracn2)Bước 2: Đặt (t=x+frac1x) với đk ( |t| geq 2 ) , đổi khác phương trình nhận được về phương trình ẩn ( t )Bước 3: Sau khi kiếm được ( t ) , giải phương trình (t=x+frac1x) nhằm tìm ra ( x )

Ví dụ:

Giải phương trình : ( 3x^4+7x^3+7x+3 =0 )

Cách giải:

Do ( x=0 ) không là nghiệm của phương trình đề nghị chia cả nhị vế phương trình đến ( x^2 ) ta được :

(3x^2+7x+frac7x+frac3x^2=0)

(Leftrightarrow 3(x^2+frac1x^2)+7(x+frac1x)=0)

(Leftrightarrow 3(x+frac1x)^2-6+7(x+frac1x)=0)

Đặt (t=x+frac1x). ĐK : (|t| geq 2)

Phương trình đã cho tương tự với :

(3t^2+7t-6=0 Leftrightarrow (t+3)(3t-2)=0)

(Leftrightarrow left<eginarraylt=-3 \ t=frac32endarray ight.)

Do (|t| geq 2) bắt buộc ( t=-3 )

Vậy ta có:

(x+frac1x=-3 Leftrightarrow x^2+3x+1=0)

(Leftrightarrow left<eginarrayl x= frac-3+sqrt52\x=frac-3-sqrt52 endarray ight.)

Bài viết trên phía trên của magdalenarybarikova.com đã giúp bạn tổng hợp kim chỉ nan và các phương pháp giải hệ phương trình đối xứng nhiều loại 1 một số loại 2 cũng như những nội dung liên quan. Hy vọng kiến thức trong bài viết sẽ giúp ích cho mình trong quy trình học tập và nghiên cứu về chủ đề hệ phương trình đối xứng. Chúc bạn luôn học tốt!.