Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính chất của Axit HCl (Axit Clohidric): đặc điểm hóa học, đồ dùng lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất
Trang trước
Trang sau

Tính chất của Axit HCl (Axit Clohidric)


Bài giảng: Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Cô Phạm Huyền (Giáo viên magdalenarybarikova.com)

I. Hidro clorua


- Hiđro clorua (HCl) là hóa học khí, ko màu, hương thơm xốc tan những trong nước chế tác thành dung dịch axit bạo dạn HCl; Nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: Hcl tính chất hóa học

II. Axit Clohidric (HCl)

1/ đặc thù vật lí

- Hiđro clorua (HCl) tung vào nước chế tác thành hỗn hợp Axit Clohidric (HCl).

- Axit HCl là chất lỏng ko màu, dễ bay hơi. Hỗn hợp axit HCl ko màu, HCl sệt bốc sương trong bầu không khí ẩm.

2/ tính chất hóa học

Dung dịch axit HCl có không thiếu thốn tính hóa học hoá học của một axit mạnh.

a/ tính năng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl làm cho quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

b/ tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong hàng Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng


c/ chức năng với oxit bazo và bazo:

Sản phẩm tạo ra muối với nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

d/ tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận ra gốc clorua )

Ngoài đặc thù đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl quánh còn diễn tả vai trò chất khử khi chức năng chất oxi hoá bạo phổi như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 OK2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn đúng theo 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 sệt được hotline là hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có tác dụng hoà rã được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3


3/ Điều chế

a/ phương thức sunfat: đến NaCl tinh thể vào hỗn hợp H2SO4 đậm đặc

2NaCltt + H2SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

NaCltt + H2SO4

*
NaHSO4 + HCl↑

b/ phương thức tổng hợp: đốt các thành phần hỗn hợp khí hidro với khí clo

H2 + Cl2

*
2HCl hidro clorua.

III. Muối hạt clorua và phân biệt ion clorua

- muối bột của axit clohiđric được gọi là muối hạt clorua. Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại, NH4+như NaCl, ZnCl2 CuCl2,AlCl3

- bí quyết tổng quát: MCln.

- các muối clorua số đông đều rã trừ PbCl2 cùng AgCl, CuCl, Hg2 Cl2.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Đánh Giá Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2015 /Nđ, Nghị Định 56/2015/Nđ

- Để phân biệt ion Cl-có thể sử dụng thuốc thử là dung dịch AgNO3 do tạo thành AgCl kết tủa white (AgCl tung trong hỗn hợp amoniac bởi tạo phức với NH3):

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

* Ứng dụng:

- NaCl dùng để làm ăn, thêm vào Cl2, NaOH, axit HCl

- KCl phân kali

- ZnCl2 tẩy gỉ lúc hàn, phòng mục gỗ.

- BaCl2 chất độc

- CaCl2 hóa học chống độ ẩm

- AlCl3 chất xúc tác


Đã có giải mã bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube magdalenarybarikova.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magdalenarybarikova.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng vừa lòng các video clip dạy học từ các giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 trên khoahoc.magdalenarybarikova.com