A (y = cot x) B (y = frac23x - 2)C (y = sin x) D (y = frac1x^2 - 1)

Lời giải đưa ra tiết:

+) Đáp án A: TXĐ: (D = mathbbRackslash left frackpi 2 ight Rightarrow ) hàm số đứt quãng tại điểm (x = 0 in left< - 1;,1 ight> Rightarrow ) các loại đáp án A.

Bạn đang xem: Hàm số nào sau đây liên tục trên r

+) Đáp án B: TXĐ: (D = mathbbRackslash left frac23 ight Rightarrow ) hàm số cách trở tại điểm (x = frac23 in left< - 1;,1 ight> Rightarrow ) nhiều loại đáp án B.

+) Đáp án D: TXĐ: (D = mathbbRackslash left - 1;,1 ight Rightarrow ) hàm số gián đoạn tại điểm (x = pm 1 in left< - 1;,1 ight> Rightarrow ) các loại đáp án D.

+) Hàm số (y = sin x) khẳng định trên (left< - 1;1 ight>) và tiếp tục trên (left< - 1;1 ight>).

Chọn C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Telegram Trên Điện Thoại Iphone, Android


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.