A \(y = \cot x\) B \(y = \frac{2}{{3x - 2}}\)C \(y = \sin x\) D \(y = \frac{1}{{{x^2} - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

+) Đáp án A: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{k\pi }}{2}} \right\} \Rightarrow \) hàm số gián đoạn tại điểm \(x = 0 \in \left< { - 1;\,1} \right> \Rightarrow \) loại đáp án A.

Bạn đang xem: Hàm số nào sau đây liên tục trên r

+) Đáp án B: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{2}{3}} \right\} \Rightarrow \) hàm số gián đoạn tại điểm \(x = \frac{2}{3} \in \left< { - 1;\,1} \right> \Rightarrow \) loại đáp án B.

+) Đáp án D: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 1;\,1} \right\} \Rightarrow \) hàm số gián đoạn tại điểm \(x = \pm 1 \in \left< { - 1;\,1} \right> \Rightarrow \) loại đáp án D.

+) Hàm số \(y = \sin x\) xác định trên \(\left< { - 1;1} \right>\) và liên tục trên \(\left< { - 1;1} \right>\).

Chọn C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Telegram Trên Điện Thoại Iphone, Android


*
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo
*

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Liên hệ Chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.