Trả lời câu hỏi 1 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy dấn xét dục tình về cạnh,

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Nhị góc O_2 với O_4 (h.1) tất cả là hai góc đối đỉnh không. Vì chưng sao?

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 1...

Xem lời giải


bài bác 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx" với yy" cắt nhau trên O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem giải mã


bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong những phát biểu sau:

Xem giải thuật


bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng zz" với tt" giảm nhau trên A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Hai góc đối đỉnh lớp 7

Xem giải thuật


bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy.

Xem giải mã


bài xích 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau làm thế nào cho trong các góc tạo nên thành bao gồm một góc 47^o. Tính số đo những góc còn lại.

Xem giải mã


bài xích 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Bố đường trực tiếp xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bởi nhau.

Xem giải mã


bài xích 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ nhị góc tất cả chung đỉnh và bao gồm cùng số đo.

Xem giải mã


bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên nhị góc vuông ko đối đỉnh.

Xem giải mã


bài xích 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Hãy vẽ một con đường thẳng màu đỏ cắt một con đường thẳng blue color trên một tờ giấy (giấy vào hoặc giấy mỏng).

Xem thêm: Đặt Tên Hay Và Ý Nghĩa Cho Bé Gái 2021 Đặt Tên Gì Hay, Ý Nghĩa, Hợp Tuổi Ba Mẹ

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.