Câu hỏi: Hai năng lượng điện điểm trái dấu tất cả cùng độ bự 10-4/3 C đặt giải pháp nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

A hút nhau một lực 0,5 N.

B hút nhau một lực 5 N.

C đẩy nhau một lực 5N.

D đẩy nhau một lực 0,5 N.


- lý giải giải

Phương pháp giải:

Giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm

- Đề chất vấn hết chương - Đề soát sổ hết chương năng lượng điện điện ngôi trường (đề số 3) gồm lời giải chi tiết