Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại:Điểm B cách dây 1 đoạn 4 cm cách dây 2 đọn 14 cm
Bạn đang xem: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn

Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độI1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại: điểm M cách mỗi dây 10 cm


Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10cmtrong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độI1=6 A; I2=12 Achạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòngI1một đoạn 5 cm và cách dây dẫn mang dòngI2một đoạn 15cm


Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng, bán kính là 3,14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B=2.10−3 T . Tính cường độ dòng điện trong vòng dây.


Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 12cm. Có I1=2A; I2=4A.Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi: hai dòng điện ngược chiều


Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1=12 A; I2=15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 một đoạn 15 cm và cách dây dẫn mang dòng I2một đoạn 5cm


Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại: điểm A cách mỗi dây 5 cm


Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy Dòng điện qua dây Ox chạy cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ và có cường độ I1= 2 A,dòng điện qua dây Oy chạy ngược chiều với chiều dương của trục tọa độ và có cường độ I2= 3 A. Xác đinh cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm có tọa độ x=4cmy=-2cm


Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20cmtrong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độI1=I2=12 Achạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòngI1,và cách dây dẫn mang dòngI2 12cm


Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 12cm. Có I1=2A; I2=4A.Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi: hai dòng điện cùng chiều


Một dây dẫn trong không khí được uốn thành vòng tròn. Bán kính R = 0,1 m có I = 3,2 A chạy qua. Mặt phẳng vòng dây hùng với mặt phẳng kinh tuyến từ. Tại tâm vòng dây treo một kim nam châm nhỏ. Tính góc quay của kim nam châm khi ngắt dòng điện. Cho biết thành phần nằm ngang của cảm ứng từ trái đất có Bd=2.10−5 T.


Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20cmtrong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độI1=I2=6 Achạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòngI1,và cách dây dẫn mang dòngI2 20cm


Một ống dây điện đặt trong không khí sao cho trục của nó vuông góc với mặt phẳng kinh tuyến từ. Cảm úng từ trái đất có thành phân nằm ngang Bd=2.10−5 T. Trong ống dây có treo một kim nam châm. Khi có dòng điện I = 2mA chạy qua dây dẫn thì ta thấy kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu 45o. Biết ống dây dài 31,4cm và chỉ cuốn một lớp. Tìm số vòng dây của ống


Một khung dây tròn đặt ữong chân không có bán kính R = 12 cm mang dòng điện I = 48A. Biết khung dây có 15 vòng. Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.


Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng điện qua dây Ox chạy ngược chiều với chiều dưong của trục tọa độ và có cường độ I1=12 A, dòng điện qua dây Oy chạy cùng chiều với chiều dưoưg của trục tọa độ và có cường độ I2=9 A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M có tọa độ x = 4 cm và y = 6 cm
Xem thêm: Ý Nghĩa Mâm Ngũ Quả Ngày Tết, Mâm Ngũ Quả Tượng Trưng Cho Điều Gì

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam