Hai đèn điện có năng suất định mức bởi nhau, hiệu điện cầm định mức của bọn chúng lần lượt là (U_1 = 110left( V ight)) cùng (U_2 = 220left( V ight)). Tỉ số điện trở của chúng là:
Bạn đang xem: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau

+ Đọc dữ khiếu nại trên luật tiêu thụ điện

+ vận dụng biểu thức tính công suất: (P = UI = dfracU^2R)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị diễn đạt định phép tắc Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ chiếc điện vào mạch gồm chiều với độ mập là:

*
Xem thêm: Family Name Là Tên Gì ? Cách Điền Tên Tiếng Anh Đúng Family Name Nghĩa Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

*

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin gồm suất điện rượu cồn (E = 1,5V), điện trở vào (r = 1Omega ). Điện trở mạch ngoại trừ (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện sinh hoạt mạch ngoài là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$