Sóng âm là gì? Công thức, bài tập sóng âm

Trong chương trình thi THPT quốc gia thì sóng âm là một trong những dạng toán khó. Để giải quyết các bài tập chương này, không chỉ nắm vững các định nghĩa sóng âm là gì mà còn phải thuộc lòng công thức. Giúp quá trình áp dụng một cách nhanh chóng, chính xác. Dưới đây là một số điểm lý thuyết và bài tập quan trọng về chủ đề sóng âm trong chương trình vật lý 12.

Bạn đang xem: Hạ âm là những âm có tần số


*
*
*

Đơn vị của mức cường độ âm là Ben (B), thường dùng đềxiben (dB): 1B = 10dB.

Ghi chú tỉ lệ quan trọng:

Với I0 = 10-12 W/m2 gọi là cường độ âm chuẩn ở f = 1000Hz. Đơn vị của mức cường độ âm là Ben (B), thường

dùng đềxiben (dB): 1B = 10dB.

Bài tập trắc nghiệm sóng âm

Câu 1. Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cảm giác về âm ?

A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.

B. Nguồn âm và tai người nghe.

C. Môi trường truyền âm và tai người nghe.

D. Tai người nghe và giây thần kinh thị giác.

Đáp án B. Nguồn âm và tai người nghe. Câu trả lời này được dựa vào khái niệm về tính sinh lý và vật lý của sóng âm.

Câu 2. Tai con người có thể nghe được những âm thanh có mức cường độ âm nằm ở khoảng nào?

A. Từ 0 dB đến 1000 dB.

B. Từ 10 dB đến 100 dB.

C. Từ -10 dB đến 100dB.

D. Từ 0 dB đến 130 dB.

Đáp án D. Từ 0 dB đến 130 dB.

Theo SGK vật lý CB và NC lớp 12, tai người có thể nghe âm có mức cường độ từ 0 đến 130 dB. Do đó chọn đáp án D.

Câu 3. Sóng cơ học có tần số f = 1000Hz truyền đi trong không khí. Sóng đó được gọi là sóng gì trong những loại sóng sau đây:

A. sóng siêu âm.

B. sóng âm.

C. sóng hạ âm.

D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

Đáp án B. Sóng âm, vì sóng âm có tần số trong khoảng 16Hz đến 20000Hz, Cao hơn 20000Hz thì gọi là siêu âm,

thấp hơn 16Hz gọi là hạ âm.

Câu 4. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây

A. Sóng âm là sóng cơ học có tần số nằm trong từ 16Hz đến 20kHz.

B. Sóng hạ âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16Hz.

C. Sóng siêu âm là sóng cơ học có tần số lớn hơn 20kHz.

D. Sóng âm thanh bao gồm cả sóng âm, hạ âm và siêu âm.

Đáp án D. Sóng âm thanh bao gồm cả sóng âm, hạ âm và siêu âm.

Sóng âm thanh chính là sóng âm. Do đó, sóng âm thanh không bao gồm hạ âm và siêu âm. Sóng âm là sóng cơ học có tần số từ 16Hz đến 20000Hz. Sóng hạ âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16Hz. Sóng siêu âm là sóng cơ học có tần số lớn hơn 20000Hz.

Câu 5. Phát biểu nào là sai khi trình bày về lý thuyết của sóng âm?

A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.

B. Truyền được trong cả 3 môi trường rắn, lỏng và khí.

C. Trong không khí là sóng dọc

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Đáp án D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Xem thêm: Tìm Số Có Hai Chữ Số Dạng, Biết Rằng: . Số Cần Tìm Là N Số Cần Tìm

Để có một cái nhìn tổng quát về dạng toán sóng âm, các em không những phải hiểu khái niệm sóng âm mà còn phải liệt kê các công thức cần nhớ một cách chi tiết, rõ ràng. Sau đó tiến hành ghi nhớ bằng cách làm đi làm lại các dạng toán có chứa những công thức đó. Làm được điều này sẽ giúp quá trình đạt được năng lực tiềm thức ở một lĩnh vực nào đó trở nên nhanh chóng hơn. Giúp các em phản xạ tốt khi gặp các bài tập vật lý khó, cần giải quyết trong thời gian ngắn.