Định nghĩa: Trong hình $1$ , góc $BIC$ phía trong đường tròn $(O)$ được hotline là góc tất cả đỉnh ở phía bên trong đường tròn.

Bạn đang xem: Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

*

Định lý: Số đo của góc đỉnh ở bên phía trong đường tròn bởi nửa toàn bô đo nhị cung bị chắn.

Ví dụ: Trong hình (1), $widehat BIC = dfrac12$ $(sđ overparenBC + sđ overparenAD)$.


Định nghĩa: Góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn và các cạnh đều sở hữu điểm tầm thường với đường tròn (hình (2,3,4) ) là góc có đỉnh bên phía ngoài đường tròn.

*

Định lý: Số đo của góc bao gồm đỉnh bên phía ngoài đường tròn bởi nửa hiệu số đo nhì cung bị chắn.

Ví dụ: Trong hình (2) , (widehat BID = dfrac12) $(sđ overparenBD - sđ overparenAC)$

Trong hình (3) , (widehat BIC = dfrac12) $(sđ overparenBC - sđ overparenAC)$

Trong hình (4) , (widehat AIC = dfrac12) $(sđ overparenAmC - sđ overparenAnC)$


2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: minh chứng hai góc hoặc nhì đoạn thẳng bằng nhau. Tính góc với độ dài đoạn thẳng

Phương pháp:

+ Ta thường xuyên sử dụng những kiến thức về số đo của góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo vì chưng tiếp con đường và dây cung để chứng minh các góc bởi nhau

+ thực hiện định lý Pytago, hệ thức lượng vào tam giác vuông nhằm tính toán.

Dạng 2: chứng minh hai đường thẳng tuy nhiên song, hai đường thẳng vuông góc, chứng tỏ các hệ thức.

Xem thêm: Công Thức Điều Kiện Xảy Ra Phản Xạ Toàn Phần Là:, Lý Thuyết Về Phản Xạ Toàn Phần

Phương pháp:

+ Ta thường xuyên sử dụng những kiến thức về số đo của góc gồm đỉnh bên trong và phía bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo vày tiếp tuyến đường và dây cung để chứng tỏ các góc bằng nhau

+) sử dụng quan hệ từ bỏ vuông góc đến tuy nhiên song.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC bố
bài bác 1: Căn thức bậc nhì
bài 2: liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài 3: thay đổi đơn giản biểu thức cất căn
bài xích 4: Rút gọn biểu thức cất căn
bài 5: Căn bậc tía
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: kể lại và bổ sung khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số bậc nhất
bài xích 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a không giống 0)
bài 4: Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng
bài 5: hệ số góc của đường thẳng
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN
bài bác 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế
bài bác 4: Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số
bài xích 5: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn chứa tham số
bài xích 6: Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
bài bác 1: Hàm số bậc nhì một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn và phương pháp nghiệm
bài 3: Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
bài 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhị
bài 6: Sự tương giao giữa mặt đường thẳng với parabol
bài xích 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài bác 8: Hệ phương trình đối xứng
bài 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một số hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông
bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài xích 3: một trong những hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Sự xác định của mặt đường tròn-Tính chất đối xứng của mặt đường tròn
bài 2: Đường kính cùng dây của con đường tròn
bài xích 3: lốt hiệu phân biệt tiếp con đường của đường tròn
bài bác 4: Vị trí kha khá giữa mặt đường thẳng và đường tròn
bài bác 5: đặc điểm hai tiếp tuyến giảm nhau
bài bác 6: Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc sinh hoạt tâm-Số đo cung
bài xích 2: liên hệ giữa cung với dây
bài xích 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo vì chưng tiếp tuyến và dây cung
bài xích 5: Góc gồm đỉnh bên phía trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
bài 6: Cung chứa góc
bài bác 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, con đường tròn nội tiếp
bài bác 8: Tứ giác nội tiếp
bài 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài bác 10: diện tích s hình tròn, diện tích quạt tròn
bài 11: Ôn tập chương 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh với thể tích hình tròn trụ
bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh cùng thể tích hình nón
bài bác 3: Hình cầu. Diện tích s mặt ước và thể tích hình cầu
bài bác 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.