Giới từ bỏ trong tiếng Anh mở ra ở phần đông các câu nói tiếng Anh, bất cứ là giờ Anh tiếp xúc hay học tập thuật.Ngoài ra, Giới trường đoản cú là từ bỏ hoặc team từ thường được sử dụng trước danh từ hoặc đại từ nhằm chỉ sự liên hệ giữa danh từ bỏ hoặc đại tự này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ bao gồm vai trò gì đối với việc học tiếng anh của bọn chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn cỗ 4000 tự vựng tiếng anh thường dùng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới tự (Preposition) là mọi từ (in, on, at,…) thường xuyên đứng trước danh từ, các danh từ hoặc danh đụng từ. Ví dụ:

I go to the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Giới từ trong tiếng anh

Ở lấy một ví dụ 1 “sunday” là tân ngữ của giới tự “on”. Ở lấy ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ “in”.Chú ý: chúng ta phải luôn luôn phân biệt trạng từ (adverb) cùng giới từ, bởi thường khi 1 từ gồm hai công dụng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác biệt cơ bạn dạng là Trạng từ thì không tồn tại tân ngữ theo sau.

2. Những loại giới từ

Dưới đó là một số qui tắc sử dụng của những loại giới từ phổ biến trong giờ Anh:

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày trong tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian vào ngàynămsau một khoảng thời hạn nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời gian nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời hạn nhất định trong thừa khứ mang đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời hạn nhất định tính từ vượt khứ mang lại hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời hạn trong thừa khứ2 years ago
beforetrước khoảng tầm thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten lớn six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bắt đầu và xong của khoảng thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho mang lại khiHe is on holiday until Friday.
byin the sense of at the latestup to lớn a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới tự chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà chúng ta làm gì đấy (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của ai đó hoặc đồ vật gi đóJane is standing by / next to / beside the car.

Xem thêm: Kiểu Khí Hậu Nào Chiếm Diện Tích Lớn Nhất Ở Châu Âu Âu Chiếm Vị Trí Lớn Nhất?

undertrên mặt phẳng thấp hơn (hoặc bị bao trùm bởi) dòng khácthe bag is under the table
belowthấp hơn dòng khác nhưng cao hơn mặt đấtthe fish are below the surface
overbị che phủ bởi chiếc khácnhiều hơnvượt qua một cái gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một cái gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía mặt kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom and the sidesdrive through the tunnel
tomovement to lớn person or buildingmovement to a place or countryfor bedgo lớn the cinemago to London / Irelandgo lớn bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly to lớn it)go 5 steps towards the house
ontomovement to lớn the đứng đầu of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc biệt quan trọng khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a oto / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a oto / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn bộ 4000 tự vựng giờ đồng hồ anh hay được dùng FREE

*

Mong rằng với nội dung bài viết Giới tự trong giờ Anh: biện pháp sử dụng, quy tắc cần phải biết này cũng góp ích cho những bạn một phần nào kia trong vấn đề học tập và nghiên cứu.Cùng bài viết liên quan về những ngữ pháp tổng đúng theo trong giờ anh trên magdalenarybarikova.com nhé.