Một số xem xét khi thực hiện bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất kể thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Video bài giảng toán lớp 6

♥ mong mỏi tải tệp tin nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích loài chuột vào hình tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ máu 1 Tập hợp

§ ngày tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên.

§ ngày tiết 1 Tập hợp các số từ nhiên

§ máu 2 Tập hợp những số tự nhiên

§ huyết 3 Tập hợp các số từ nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

§ huyết 1 Phép cộng, phép trừ các số từ nhiên

§ máu 2 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

§ máu 1 Phép nhân, chia các số từ bỏ nhiên

§ ngày tiết 2 Phép nhân, chia những số trường đoản cú nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ huyết 2 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ huyết 3 Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên

Bài 6. Thiết bị tự tiến hành các phép tính.

§ huyết 1 sản phẩm tự triển khai các phép tính

§ máu 2 trang bị tự thực hiện các phép tính

Bài 7. Quan lại hệ chia hết. đặc điểm chia hết.

§ quan tiền hệ chia hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết đến 2, mang đến 5.

§ Dấu hiệu chia hết cho 2, đến 5

Bài 9. Tín hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9.

§ dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. Vừa lòng số.

§ Tiết 1 số ít nguyên tố. Hòa hợp số

§ tiết 2 Số nguyên tố. Thích hợp số

Bài 11. Phân tích một số ra quá số nguyên tố.

§ huyết 1 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§ máu 2 Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước bình thường và mong chung phệ nhất

§ tiết 1 Ước bình thường và ước chung lớn nhất

§ máu 2 Ước thông thường và mong chung mập nhất

§ huyết 3 Ước chung và cầu chung mập nhất

Bài 13. Bội tầm thường và bội chung nhỏ nhất

§ tiết 1 Bội tầm thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ máu 2 Bội bình thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ huyết 3 Bội chung và bội chung nhỏ tuổi nhất

Bài tập cuối chương I

§ huyết 1 Ôn tập chương I

§ máu 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số ít nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ ngày tiết 1 Tập hợp các số nguyên

§ huyết 2 Tập hợp các số nguyên

§ máu 3 Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ huyết 1 Phép cộng những số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ máu 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

§ máu 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

§ huyết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

Bài 5. Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 1 Phép nhân các số nguyên

§ tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan tiền hệ phân chia hết trong tâp hòa hợp số nguyên.

§ ngày tiết 1 Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan lại hệ phân tách hết trong tâp hòa hợp số nguyên

§ huyết 2 Phép phân tách hết nhì số nguyên. Quan hệ phân tách hết vào tâp đúng theo số nguyên

§ huyết 3 Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp vừa lòng số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ tiết 1 Ôn tập chương II

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tứ kinh doanh

§ huyết 1 Đầu tư kinh doanh

§ tiết 2 Đầu tứ kinh doanh

§ huyết 3 Đầu tư kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ máu 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ máu 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ máu 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ huyết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ ngày tiết 1 Hình bình hành

§ ngày tiết 2 Hình bình hành

§ ngày tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ huyết 1 Hình thang cân

§ ngày tiết 2 Hình thang cân

§ tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình tất cả trục đối xứng.

§ máu 1 Hình có trục đối xứng

§ tiết 2 Hình có trục đối xứng

Bài 6. Hình tất cả tâm đối xứng.

§ máu 1 Hình tất cả tâm đối xứng

§ huyết 2 Hình gồm tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn.

§ ngày tiết 1 Đối xứng vào thực tiễn

§ tiết 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ tiết 1 Ôn tập chương III

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, đối chiếu và xử lý dữ liệu.

Xem thêm: Mẹ Ơi Thế Giới Mênh Mông Mênh Mông Không Bằng Nhà Mình, Mẹ Ơi, Thế Giới Mênh Mông Không Đâu Bằng Nhà Mình

Bài 2. Biểu trang bị cột kép.

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò đùa và thí nghiệm đối kháng giản

Bài 4. Phần trăm thực nghiệm trong một số trong những trò chơi và thí nghiệm đối kháng giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số với tử và chủng loại là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Lếu láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép phân chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân tách số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai câu hỏi về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến đường thẳng giảm nhau. Hai đường thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành những vị trí thẳng hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!