Giải sách bài xích tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và ví dụ bài 170: luyện tập chung trong SBT toán 5 tập 2 trang Trang 124, 125. Thông qua bài học tập này, những em học sinh, các bậc bố mẹ sẽ thế được giải pháp làm bài xích tập nhanh lẹ và dễ dàng nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bài tập 1: Trang 124 vở bt toán 5 tập 2

a.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 170

*

b.

$frac59$ x $frac1225$ =

$frac1211$ : $frac3655$ =

$frac955$ x 22 =

$frac1447$ : 36 =

c.

*

=> Giải:

a.

*

b.

$frac59$ x $frac1225$ = $frac415$

$frac1211$ : $frac3655$ = 1$frac23$

$frac955$ x 22 = 3$frac35$

$frac1447$ : 36 = $frac47$

c.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Viết Các Số Đo Độ Dài Dưới Dạng Số Thập Phân

*

Bài tập 2: Trang 124 vở bt toán 5 tập 2

Tìm x :

a. 0,24 ⨯ x = 3

b. X : 3,5 = 2

c. 8,4 : x = 6

d. 0,1 ⨯ x = 1212 

=> Giải:

a. 0,24 ⨯ $x$ = 3

$x$ = 3 : 0,24

$x$ = 12,5

b. $x$ : 3,5 = 2

$x$ = 2 x 3,5

$x$ = 7

c. 8,4 : $x$ = 6

$x$ = 8,4 : 6

$x$ = 1,4

d. 0,1 ⨯ $x$ = $frac12$

0,1 x $x$ = 0,5

$x$ = o,5 : 0,1

$x$ = 5

Bài tập 3: Trang 125 vở bt toán 5 tập 2

Diện tích khu đất trồng trọt của một thị xã là 7200ha, trong đó có 55% diện tích s đất trồng lúa, 30% diện tích s đất trồng chè và cây nạp năng lượng quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích s đất trồng hoa của thị xã đó.

hướng dẫn:

Phần trăm khu đất trồng lúa, trồng trà và cây ăn quả = 55% diện tích s đất trồng lúa + 30% diện tích s đất trồng chè và cây ăn quả

Tỉ số phần trăm đất trồng hoa = 100% - Phần trăm đất trồng lúa, trồng trà và cây nạp năng lượng quả 

Diện tích đất trồng hoa = Diện tích đất trồng trọt x Tỉ số xác suất đất trồng hoa

=> Giải: 

Phần trăm đất trồng lúa, trồng trà và cây nạp năng lượng quả :

55% + 30% = 85%

Tỉ số tỷ lệ đất trồng hoa là :

100% - 85% = 15%

Diện tích đất trồng hoa là :

7200 : 100 ⨯ 15 = 1080 (ha)

Đáp số : 1080ha

Bài tập 4: Trang 125 vở bt toán 5 tập 2

Một quán bán sản phẩm ăn trong buổi sớm thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% đối với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi chi phí vốn là bao nhiêu đồng ?