Giải Vở bài xích tập Toán 5 bài bác 150: Phép cộng trang 89,90

Bài 1 trang 89 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Tính :

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 89 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất :

a. (976 + 865) + 135 = ………………….

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 150

891 + (799 + 109) = ………………….

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = ………………….

72,84 + 17,16 + 82,84 = ………………….

Xem thêm: Tìm Hiểu Ethnocentrism Là Gì Trong Kinh Doanh, Ethnocentrism

Trả lời

a. (976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

= 976 + 1000 = 1976

891 + (799 + 109) = (891 + 109) +799

= 1000 + 799 = 1799

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= trăng tròn + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Bài 3 trang 90 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán hiệu quả tìm x :

a. X + 8,75 = 8,75 ; x = …………………. Vì chưng ………………….………………….

*

Trả lời

a. X + 8,75 = 8,75 ; x = 0 bởi vì 0 + 8,75 = 8,75

*

Bài 4 trang 90 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: vòi nước thứ nhất mỗi giờ tan được

*
thể tích của bể, vòi đồ vật hai mỗi giờ rã được
*
thể tích của bể

Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ thì được bao nhiêu xác suất thể tích của bể ?Trả lời

Tóm tắtVòi I chảy :

*
vòi II tan :
*
Sau 1 giờ đồng hồ cả hai vòi chảy : … ? % bểMột giờ đồng hồ cả nhị vòi cùng chảy được :
*
Đáp số : 45% thể tích bể