Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy lần lượt các trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn đặc điểm này để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích s hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông ABCD = cạnh × cạnh.

- những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông có diện tích bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bởi tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bởi diện tích hình vuông vắn ABCD trừ đi tổng diện tích s các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- kiếm tìm tỉ số của diện tích s hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ chia cho diện tích hình vuông ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, P, Q thứu tự là trung điểm của AB, BC, CD với AD phải ta tất cả :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).


Bài 2

Cho hình bên gồm hình chữ nhật ABCD tất cả AD = 2dm và một nửa hình tròn tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích phần đang tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Phương pháp giải:

- kiếm tìm chiều nhiều năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- diện tích s hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng.

- Diện tích nửa hình trụ tâm O = (bán kính ⨯ cung cấp kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích phần đánh đậm = diện tích hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn trụ tâm O.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần vẫn tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.


Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) bao gồm AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhị hình tam giác là ABC với ADC. Tính :

a) diện tích s mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình thang ABCD = (đáy mập + đáy bé) ⨯ chiều cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích s tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- diện tích s tam giác ABC = diện tích hình thang ABCD – diện tích tam giác ADC.

Xem thêm: Dàn Bài Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương Người Trong Một Nước Phải Thương Nhau Cùng

- Để tìm tỉ số phần trăm của diện tích s tam giác ABC và hình tam giác ADC ta tra cứu thương của diện tích tam giác ABC với hình tam giác ADC, kế tiếp nhân thương tìm kiếm được với 100 với thêm kí hiệu % vào mặt phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích s hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))