Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài bác 116: luyện tập chung trang 37,38

Bài 1 trang 37 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm :

a. Chiều dài 0,9m, chiều rộng lớn 0,6m, độ cao 1,1m.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

b. Chiều nhiều năm

*
dm, chiều rộng
*
dm, chiều cao
*
dm

Trả lời

a. Chu vi mặt dưới hình vỏ hộp chữ nhật là :

(0,9 + 0,6) * 2 = 3(m)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

3 *1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

0,9 *0,6 * 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là :

*

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật là :

*
Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

*

Đáp số : a. 3,3m2 ; 0,594m3

*

Bài 2 trang 38 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Một hình lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích toàn phần với thể tích của hình lập phương đó.

Trả lời

*

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

3,5 * 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

12,25 *6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là :

3,5 *3,5 * 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số : 73,5dm2 ; 42,875dm3

Bài 3 trang 38 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Biết thể tích của hình lập phương bằng 27cm3. Hãy tính diện tích s toàn phần của hình lập phương đó.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em Lam Tiep Vien Hang Khong, Vẽ Tranh Đề Tài: Ước Mơ Của Em

Hướng dẫn : hoàn toàn có thể tìm độ nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp thử theo thứ tự với những số đo 1cm, 2cm, …

Trả lời

*

- nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là :

1 * 1 * 1 = 1 (cm3) (loại)

- nếu cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là :

2 * 2 * 2 = 8 (cm3) (loại)

- nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là :

3 * 3 * 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương có cạnh dài 3cm.

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

3 * 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

9 *6 = 54 (cm2)

Đáp số : 54cm2

Bài 4 trang 38 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình mặt :