1. Cho những phân số: (7 over 8;19 over 40;14 over 16;7 over 5;14 over 10)

a) Rút gọn gàng phân số: (14 over 16=........ ; 14 over 10)=..............

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2

b) Viết những phân số đều phải sở hữu mẫu số là 40 cùng bằng những phân số sẽ cho:

(eqalign & 7 over 8 = ldots ,,,,,,,,,,19 over 40,,,giữ,,nguyên,,,,,,,,,,,14 over 16 = ldots cr & 7 over 5 = ldots ,,,,,,,,,,14 over 10 = ldots cr )

c) trong những phân số trên bao gồm phân số bằng nhau là:

2. Lớp 4A tất cả 32 học sinh được chia hồ hết cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm phần mấy phân số học viên của lớp?

b) 3 tổ gồm bao nhiêu học sinh?

3. Một tàu thiên hà chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết khối lượng hàng là thiết bị cụ thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bao nhiêu tấn thiết bị nắm thế?

4. Bao gồm một kho gạo, lần đầu tín đồ ta kéo ra 25 500 kilogam gạo, lần sau kéo ra số gạo thông qua số gạo lấy thứ nhất thì vào kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi ban sơ trong kho bao gồm bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

1.

a) (14 over 16 = 7 imes 2 over 8 imes 2 = 7 over 8;14 over 10 = 7 imes 2 over 5 imes 2 = 7 over 5)

b) (eqalign & 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr & 19 over 40,,,giữ,,nguyên cr & 14 over 16 = 14:2 over 16:2 = 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr và 7 over 5 = 7 imes 8 over 5 imes 8 = 56 over 40 cr và 14 over 10 = 14 imes 4 over 10 imes 4 = 56 over 40 cr )

c) (7 over 8 = 14 over 16) và (7 over 5 = 14 over 10)

2.

Xem thêm: Tổng Điện Tích Dương Và Tổng Điện Tích Âm Trong Một 1 Cm3 Khí Hiđrô Ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn Là

Nắm tắt

*

Bài giải

a) vào lớp phân thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chỉ chiếm (3 over 4) số học viên của lớp

b) mỗi tổ có số học sinh là

: 32 :4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong mỗi tổ là: 8 ( imes) 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) (3 over 4) b) 24 học sinh

3. Tóm tắt

Tàu thiên hà chở 20 tấn hàng

Thiết bị nuốm thế trọng lượng hàng

Thiết bị núm thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số mặt hàng thiết bị thay thế mà vũ trụ chở là:

4 ( imes) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. 

Tóm tắt

Một kho gạo fan ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg gạo

Lần sau lấy: (2 over 5) số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài xích là lần sau đem (2 over 5) số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia thành 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần