Nếu(a) và(b) cùng phân tách hết cho(c) thì (a+b) chia hết cho(c) ((a,b,c) là đông đảo số nguyên).

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số trang 9

Các số nguyên gồm tận cùng bằng 0 những chia hết cho 5.

Tam giác cân nặng có hai đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) vạc biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng định nghĩa "điều kiện đủ".

c) phạt biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng tư tưởng "điều kiện cần".


a) những mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề bên trên là:

"Nếu (a+b) phân tách hết cho(c) thì(a) và(b) cùng phân tách hết đến (c)".

"Các số chia hết đến 5 đều có tận cùng bởi 0".

" Tam giác có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau là tam giác cân".

"Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bởi nhau".

b) áp dụng khái niệm "điều kiện đủ"

Điều kiện đủ nhằm (a+b) phân chia hết cho(c) là(a) và(b) cùng phân tách hết cho (c).

Điều kiện đầy đủ để một số trong những chia hết mang đến 5 là số đó bao gồm tận cùng bởi 0.

Điều kiện đủ để một tam giác có hai tuyến đường trung tuyến đều bằng nhau là tam giác đó cân.

Điều khiếu nại đủ nhằm hai tam giác có diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau.

c) áp dụng khái niệm "điều khiếu nại cần"

Điều kiện đề xuất để(a) và(b) cùng phân chia hết cho(c) là (a+b) chia hết cho (c).

Điều kiện buộc phải để một trong những có tận cùng bởi 0 là số đó phân tách hết đến 5.

Điều kiện bắt buộc để một tam giác là tam giác cân nặng là hai tuyến đường trung đường của nó bởi nhau.

Xem thêm: 1/ Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Nguyên Nhân Của Nó ? Nguyên Nhân Của Cuộc Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa

Điều kiện cần để nhị tam giác bằng nhau là bọn chúng có diện tích bằng nhau.

Ghi nhớ:

P là đưa thiết, Q là kết luận của định lí, hoặc

P là điều khiếu nại đủ để có Q, hoặc

Q là điểu khiếu nại cần để có P


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 1: Mệnh đề khác • Giải bài 1 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 trong số câu sau, câu... • Giải bài 2 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính đúng sai của... • Giải bài xích 3 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 cho những mệnh đề kéo... • Giải bài xích 4 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 phát biểu từng mệnh... • Giải bài 5 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 sử dụng kí hiệu (forall,... • Giải bài 6 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 phát biểu thành lời... • Giải bài 7 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập mệnh đề phủ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
bài trước bài xích sau