1. Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số bài 2

Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 10 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 10 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo nội dung sách giáo khoa Đại số 10 và Hình học 10 giúp các bạn học tốt môn Toán 10 hơn....

Tác giả: vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50873 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp hay, chi tiết được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 10 làm bài tập Toán 10 dễ dàng hơn.Mời các bạn theo dõi:Mở đầu trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Câu lạc bộ lịch sử có 12 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên), tổ chức hai chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. ....HĐ1 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Trong tình huống trên, gọi A là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 1, B là tập hợp những thành viên tham gia chuyên đề 2. ....HĐ2 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tập hợp: C = {châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Phi}. a) Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp C. ....Luyện tập 1 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi X là tập nghiệm của phương trình: x2 – 24x + 143 = 0. Các mệnh đề sau đúng hay sai? ....HĐ3 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi H là tập hợp các bạn tham gia Chuyên đề 2 trong tình huống mở đầu có tên bắt đầu bằng chữ H ....HĐ4 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sơn và Thu viết tập hợp các số chính phương nhỏ hơn 100 như sau: Sơn: S = {0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81}; ....Luyện tập 2 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Giả sử C là tập hợp các hình bình hành có hai đường chéo vuông góc; D là tập hợp các hình vuông. ....HĐ5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Các mệnh đề sau đúng hay sai? a) Mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số. ....Luyện tập 3 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tập hợp C = {-4; 0; 1; 2}. Các mệnh đề sau đúng hay sai? a) C là tập con của ℤ; ....HĐ6 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hai tập C = {x ∈ ℝ | x ≥ 3} và D = {x ∈ ℝ | x > 3}. Các mệnh đề sau đúng hay sai? a) C, D là các tập con của ℝ; ....Luyện tập 4 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy ghép mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng thích hợp ở bên phải ....HĐ7 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Viết tập hợp X gồm những thành viên tham gia cả hai chuyên đề 1 và 2 trong tình huống mở đầu ....Luyện tập 5 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Cho các tập hợp C = <1;5> và D = <-2;3>. Hãy xác định tập C ∩ D ....HĐ8 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại tình huống mở đầu, hãy các định tập hợp các thành viên tham gia chuyên đề 1 hoặc chuyên đề 2 ....Luyện tập 6 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy biểu diễn tập hợp bằng biểu đồ Ven, với A, B được cho trong HĐ1. ....HĐ9 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại tình huống mở đầu, hãy xác định tập hợp các thành viên ....Luyện tập 7 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm phần bù của các tập hợp sau trong R: ....Vận dụng trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp 10A có 24 bạn tham gia thi đấu bóng đá và cầu lông, trong đó có 16 bạn thi đấu bóng đá và 11 bạn thi đấu cầu lông. ....Bài 1.8 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X ....Bài 1.9 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Kí hiệu E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á. a) Nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E. ....Bài 1.10 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp: ....Bài 1.11 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng? A = { x ∈ ℝ | x2 – 6 = 0}; ....Bài 1.12 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho X = {a; b}. Các cách viết sau đúng hay sai? Giải thích kết luận đưa ra. a) a ⊂ X; ....Bài 1.13 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {2; 5}, B = {5; x}, C = {2; y}. Tìm x, y để A = B = C. ....Bài 1.14 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {x ∈ ℤ | x

Xem chi tiết
*

2. Giải toán 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung | Hay nhất Giải bài tập Đại số 10.

Giải toán 10 Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung | Hay nhất Giải bài tập Đại số 10 - Hệ thống toàn bộ các bài giải bài tập Toán lớp 10 đầy đủ, dễ hiểu, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa Đại số 10 và Hình Học 10 giúp bạn học tốt môn Toán 10 hơn....

Tác giả: vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50872 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 141 : Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác ....Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 142 : Tính sin 25π/4....Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 143 : Từ định nghĩa của sinα và cosα....Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 145 : Từ ý nghĩa hình học của tanα....Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 148 : Tính cos(-11π/4)....Bài 1 (trang 148 SGK Đại Số 10): Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không ?Bài 2 (trang 148 SGK Đại Số 10): Các đẳng thức sau đây có thể đồng thời xảy ra không ?Bài 3 (trang 148 SGK Đại Số 10): Cho 0

Xem chi tiết
*

3. Tập hợp - Toán 10 - Loigiaihay.com

Lý thuyết, bài tập, lời giải về Tập hợp. - Loigiaihay.com...

Tác giả: loigiaihay.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50870 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học.Nêu ví dụ về tập hợp...Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30...Giải câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10. Tập hợp B các nghiệm của phương trình...Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A...Giải câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10. Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? ...Giải câu hỏi 6 trang 12 SGK Đại số 10. Xét hai trường hợp...Giải bài 1 trang 13 SGK Đại số 10. Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ?Giải bài 3 trang 13 SGK Đại số 10. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

Xem chi tiết
*

4. Bài 2 trang 23 SGK Đại số 10 - loigiaihay.com

Bài 2 trang 23 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25. - loigiaihay.com...

Tác giả: loigiaihay.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50867 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề bàiVideo hướng dẫn giảiPhương pháp giải - Xem chi tiếtNếu độ chính xác của phép đo đến hàng phần nghìn thì ta phải quy tròn đến hàng phần trăm; độ chính xác đến hàng phần trăm thì ta phải quy tròn đến hàng phần chục; …

Xem chi tiết


7. Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 2: Tập Hợp

Sách giải toán 10 Bài 2: Tập hợp giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic...

Tác giả: sachgiaibaitap.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50852 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Sách giải toán 10 Bài 2: Tập hợp giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Xem chi tiết

9. Giải bài tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 6-Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung | Lớp học thêm toán | Trung tâm học toán | Trung tâm luyện thi toán

Tác giả: edusmart.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50837 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem chi tiết

11. Bài 2 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số | Giải Toán 10

Bài 2 trang 9 SGK Toán 10 (Đại Số ) : Phương pháp làm bài và lời giải bài 2 trang 9 SGK Đại số lớp 10...

Tác giả: doctailieu.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50818 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang gặp khó khi giải bài 2 trang 9 SGK Toán 10? Đừng lo, nội dung bài viết này sẽ giúp bạn biết được phương pháp giải và bài giải chi tiết để cùng tham khảo.a) "\(1794\) chia hết cho \(3\)" là mệnh đề đúng; mệnh đề phủ định là " \(1794 \)không chia hết cho \(3\)".Hướng dẫn chi tiết cách giải các bài tập trang 9 SGK Đại số 10, để xem chi tiết đáp án, bạn bấm vào từng bài:

Xem chi tiết

12. Toán 10 Bài 2: Hàm số y = ax + b trang 41, 42

Toán 10 Bài 2: Hàm số y = ax + b trang 41, 42 - Tuyển chọn giải bài tập Toán lớp 10 hay, ngắn nhất bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 10 để giúp bạn học tốt môn học Toán 10....

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Văn, Tuyển Tập Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Văn

Tác giả: haylamdo.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50807 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1 trang 41 Toán 10: Vẽ đồ thị của hàm số ....Bài 2 trang 42 Toán 10: Xác định a, b để đồ thị của ....Bài 3 trang 42 Toán 10: Viết phương trình y = ax + b ....Bài 4 trang 42 Toán 10: Vẽ đồ thị của các hàm số ....

Xem chi tiết

13. Giải bài 2: Tập hợp sgk Đại số 10 Trang 10

Ở lớp 6 chúng ta đã được biết về tập hợp. Để tìm hiểu kĩ hơn về tập hợp, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài 2: Tập hợp. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn....

Tác giả: tech12h.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 50795 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu mọi phần tử của tập hợp $A$đều là phần tử của tập hợp $B$thì ta nói $A$là một tập hợp con của $B$.