- Chọn bài -Bài 1: Hàm sốBài 2: Hàm số y = ax + bBài 3: Hàm số bậc haiÔn tập chương 2

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 bài 1: Hàm số giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 32: Hãy nêu một ví dụ rõ ràng về hàm số.

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số bài 1

Lời giải

Sự nhờ vào về quãng lối đi được của 1 xe khách hàng với vận tốc và thời gian.

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 33: Hãy chỉ ra những giá trị của hàm số trên trên x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 33: Hãy chỉ ra các giá trị của từng hàm số trên tại các giá trị x ∈ D

D = 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

Lời giải

Hàm số: tổng thể công trình tham dự giải thưởng

x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
y 39 43 56 78 108 116 141

Hàm số: toàn bô công trình đạt giải thưởng

x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
y 10 17 23 28 29 35 43

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 33: Hãy kể các hàm số vẫn học sống Trung học tập cơ sở

Lời giải

Các hàm số sẽ học là; hàm số số 1 y = ax + b; hàm số y = ax2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 34: kiếm tìm tập xác minh của những hàm số sau

*

Lời giải

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) xác minh khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

*

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 34: Tính quý giá của hàm số ở để ý trên trên x = -2 và x = 5.

*

Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4


x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 35: nhờ vào đồ thị của nhì hàm số đã mang lại trong hình 14

y = f(x) = x + 1 và y = g(x) = một nửa x2

Hãy:

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b) tìm kiếm x, làm sao để cho f(x) = 2;

Tìm x, sao để cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 38: Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2; b) y = 1/x; c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Bài 1 (trang 38 SGK Đại số 10): search tập khẳng định của hàm số:


*

Lời giải:

a) gồm nghĩa lúc 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập xác định của hàm là D = R -1/2.

b)
xác định khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

Giải phương trình x2 + 2x – 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là D = R 1;-3

c)
khẳng định khi

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là

*

Bài 2 (trang 38 SGK Đại số 10): cho hàm số

*

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 3; x = -1; x = 2.

Xem thêm: #1 Phản Ứng Nào Là Phản Ứng Nhiệt Nhôm ? Phản Ứng Nhiệt Nhôm Là Gì

Lời giải:

– Ta gồm : x = 3 > 2 bắt buộc f(3) = 3 + 1 = 4.

– Ta gồm : x = -1 2 – 2 = –1.

– Ta tất cả : x = 2 nên f(2) = 2 + 1 = 3.

Bài 3 (trang 39 SGK Đại số 10): mang lại hàm số y = 3x2 – 2x + 1. Các điểm sau tất cả thuộc đồ gia dụng thị của hàm số không ?

a) M(-1 ; 6)