Bài 21 Hóa 8 – giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 SGK Hóa 8: Tính theo bí quyết hóa học.

Bạn đang xem: Giải sgk hóa 8

Các bước tiến hành:

1. Biết công thức hóa hoc, tìm kiếm thành phần các nguyên tố:

– tìm khối lượng mol của vừa lòng chất.

– tra cứu số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol phù hợp chất

=> search thành phần theo khối lượng của từng nguyên tố.

2. Biết thành phần các nguyên tố, tìm công thức hóa học:

Tìm số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất → lập công thức hóa học tập của hòa hợp chất.

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi bài tập hóa 8 trang 71.

Bài 1. Tìm thành phần tỷ lệ (theo khối lượng) các nguyên tố chất hóa học có trong những hợp hóa học sau:

a) teo và CO2; b) Fe3O4và Fe2O3; c) SO2và SO3.

Giải bài bác 1:

a) Hợp hóa học CO:

%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%

%O = MO/MCO . 100% = 16/28 . 100% = 57,2%

Hợp chất CO2

%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %

%O = 100% – 27,3% = 72,7%

b) hòa hợp chất Fe2O3

%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = 2.56/160 . 100% = 70%

%O = 100% – 70% = 30%

Hợp hóa học Fe3O4 :

%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = 3.56/232 . 100% = 72,4%

%O = 100% – 72,4% = 27,6%

c) vừa lòng chất SO2


Quảng cáo


%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%

%O = 100% – 50% = 50%

Hợp chất SO3

%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%

%O = 100% – 40% = 60%

Bài 2 hóa 8: Hãy tìm công thức hóa học của rất nhiều hợp chất gồm thành phần những nguyên tố như sau:

a) Hợp hóa học A có cân nặng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

Đáp án bài 2:a) Ta có:

MA = 58,5 g

%Cl = 60,68% => %Na = 39,32%

=> MCl = (58,5 . 60,68)/100 = 35,5 đvC => nCl = 1 mol

=> MNa = (58,5 . 39,32)/100 = 23 đvC => nNa  = 1 mol

Vì na hóa trị I và Cl hóa trị 1 đề xuất CTHH: NaCl


Quảng cáo


b) Ta có:

MB =106 g

MNa = (106.43,4)/100 = 46 => nNa = 46/23 = 2 mol

MC = (106.11,3)/100 = 12 => nC = 1 mol

MO = (106.45,3)/100 = 48 => nO = 48/16 = 3 mol

Suy ra vào một phân tử hợp chất B bao gồm 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C cùng 3 nguyên tử O

Do đó công thức hòa học của hợp hóa học B là Na2CO3

Bài 3. Công thức chất hóa học của đường là C12H22O11.

Xem thêm: Amortization Là Gì - Ý Nghĩa Của Amortization Trong Tiếng Anh

a) bao gồm bào nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường

b) Tính cân nặng mol phân tử của đường

c) trong một mol đường tất cả bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O ?

Hướng dẫn bài 3:

a) Số mol nguyên tử C, H, O vào 1,5 mol đường

Trong 1,5 mol đường tất cả 18 mol C, 33 mol H với 16,5 mol O

b) cân nặng mol đường:

MC12H22O11 = 12 . 12 + 22 . 1 + 16 . 11 = 342 g

c) vào đó:

mC = 12 . 12 = 144 g; mH = 22 g; mO = 11 . 16 = 176 g

Bài 4 trang 71: Một loại đồng oxit màu đen có cân nặng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo trọng lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm phương pháp hóa học của một số loại đồng oxit nói trên.

*
Ta có: Mhh = 80 g

MCu = (80.80)/100 = 64 g

MO = (80.20)/100 = 16 g

Đặt bí quyết hóa học tập của đồng oxit là CuxOy, ta có:

64 . X = 64 => x = 1

16 . Y = 16 => y = 1

Vậy CTHH là CuO

Bài 5. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

– Khí A nặng rộng khí hiđro là 17 lần

– Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H với 94,12% S

Đáp án:

Ta có: dA/H2 = 17 => MA = 17 . 2 = 34

Khối lượng của từng nguyên tố có trong 1 mol khí A

=> mH = 34 . 5,88 = 2 (g) => mS = (34. 94,12)/100 = 32 (g)

hoặc mS = 34 – 2 = 32 (g)

Số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol khí A:

nH = 2/1 = 2 mol nS = 32/32 = 1 mol

Suy ra trong 1 phân tử hợp hóa học A bao gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S. Cho nên vì vậy công thức chất hóa học của khí A là H2S