I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 7

Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân chia số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một vài hữu tỉ
§6.Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng phần trăm thuận
§2.Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số câu hỏi về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo bởi một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai con đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng tuy vậy song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng ba góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.Trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp cân nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp cân nhau thứ tía của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp đều nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ngoài trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển lựa chọn 405 bài xích tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của vết hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa đủ cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc và cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, đường xiên và hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất cha đường trung tuyến của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất cha đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.

Xem thêm: Top 7 Các Ngành Khối C Dễ Kiếm Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp, Học Tốt Khối C Nên Học Ngành Gì

Tính chất cha đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất tía đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*