*
Viết phương trình thông số (ảnh 3)" width="590">

3. Những dạng phương trình tham số thường gặp

*
Viết phương trình tham số (ảnh 4)" width="683">

4. Bài tập có lời giải

Ví dụ 1: Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng d trong số trường vừa lòng sau:

*
Viết phương trình thông số (ảnh 5)" width="589">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 6)" width="685">

Ví dụ 2: Viết phương trình tham số, phương trình bao gồm tắc của con đường thẳng d trong các trường vừa lòng sau:

a. Đường trực tiếp d đi qua 2 điểm A(-1;1), B(2; -1).

Bạn đang xem: Giải phương trình tham số

b. Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và tuy nhiên song với đường thẳng 

*
Viết phương trình thông số (ảnh 7)" width="140">

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 8)" width="688">

Ví dụ 3: Cho 3 điểm A(-2; 1), B(-1; 5), C(-2; -3)

a. Viết phương trình thông số AB, AC.

b. Viết phương trình tham số con đường trung trực cạnh BC.

c. Viết phương trình mặt đường thẳng tuy nhiên song với AB và trải qua trung điểm của BC.

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình tham số (ảnh 9)" width="688">

Ví dụ 4: Viết phương trình đường thẳng y = ax + b biết

a) Đi qua 2 điểm A(-3,2), B (5,-4). Tính diện tích tam giác được tạo vì đường thẳng và 2 trục tọa độ.

b) Đi qua A (3,1) tuy vậy song với đường thẳng y = -2x + m -1

Hướng dẫn giải

*
Viết phương trình thông số (ảnh 10)" width="683">

4. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC bao gồm A(-2; 1), B(-1; 5), C(2; 3)

a. Viết phương trình tham số các cạnh AB, BC, AC.

b. Viết phương trình con đường trung tuyến đường AM, CP với M, p lần lượt là trung điểm của cạnh BC, AB.

c. Viết phương trình tham số con đường cao AH.

d. Viết phương trình con đường thẳng trải qua A và song song cùng với BC.

e. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với y = 2x - 3.

Bài 2: Viết phương trình tham số, phương trình thiết yếu tắc (nếu có) trong các trường đúng theo sau:

a. Đường thẳng đi qua 2 điểm A(-2; 0), B(1; 3).

b. Đường thẳng đi qua M(3; -2) tuy vậy song với mặt đường thẳng 2x + 5y - 4 = 0.

c. Đường thẳng có hệ số góc k = 1 đi qua điểm D(-1; -1).

d. Đường trực tiếp d trải qua gốc tọa độ cùng vuông góc với đường thẳng x - y - 1 = 0.

Bài 3:

1. Cho 3 điểm A(-4;1), B(0;2), C(3;-1).

a) Viết phương trình tham số của các đường thẳng AB, BC, CA.

b) điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC. Viết phương trình tham số của đường thẳng AM.

2. Mang lại tam giác ABC bao gồm A(1;4); B(-9;0); C(7;1)

a) Viết phương trình thông số của đường thẳng AB, BC, CA.

Xem thêm: Logarit Là Gì? Công Thức Hàm Mũ Và Logarit Đầy Đủ, Chính Xác

b) Viết phương trình tham số mặt đường trung tuyến đường của tam giác ABC.

Bài 4: Cho 2 đường thẳng 

*
Viết phương trình thông số (ảnh 11)" width="351">

a) search tọa độ giao điểm A của d1 và d2