*

*

kim chỉ nan Vật lý 10: bài 6. Tính tương đối của chuyển động, cách làm cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính tương đối của quỹ đạo  

Hình dạng quỹ đạo của vận động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo gồm tính tương đối.

Bạn đang xem: Giải lý 10 bài 6

*

2. Tính kha khá của vận tốc  

Vận tốc của vật chuyển động đối với những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Tốc độ có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên với hệ quy chiếu chuyển động 

Hệ quy chiếu (xOy) đính thêm với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) gắn với thiết bị trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 11 Chương 1 1 Chương 1, Kiểm Tra Đs Và Gt 11 Chương 1

*

2. Công thức cộng gia tốc

a) Trường hòa hợp các gia tốc cùng phương thuộc chiều

*

*

Trong đó:

 

*
: tốc độ thuyền so với bờ (vận tốc giỏi đối)

*
: vận tốc thuyền so với nước (vận tốc tương đối)

*
 : vận tốc nước so với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: tiên phong hàng đầu ứng với vật gửi động; số 2 ứng cùng với hệ quy chiếu đưa động; số 3 ứng cùng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) trường hợp vận tốc tương đối thuộc phương, trái chiều với vận tốc kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*