Bài giảng đi vào mày mò Sự điện li là gì? Chất năng lượng điện li là gì? Rèn luyện kỹ năng quan liền kề thí nghiệmrút ra được kết luận về tính dẫn năng lượng điện của dung dịch chất điện li,Phân biệt được hóa học điện li, hóa học không điện li, hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 1


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại các chất điện li

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK cùng Nâng caoChương 1 bài bác 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự năng lượng điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình bày cách triển khai thí nghiệm hàng loạt bằng nguồn điện và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: bộ dụng cụ chứng minh sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Tuy nhiên, phân tách này dụng cụ thực hiện thí nghiệm hơi rườm rà nên khi triển khai cho học sinh quan sát, GV thường áp dụng thiết bị test tính dẫn điện đơn giản dễ dàng như sau:

Video 1: thí điểm Sự điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm cho đèn phát sángGiải thích:Cho nguyên tắc thử tính dẫn năng lượng điện vào lần lượt những cốc đựng các chất khác nhau.Bóng đèn vạc sáng minh chứng chất đựng trong ly đó gồm tính dẫn điện.​Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ với muối đa số dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối hạt trong nước.Các muối, axít, bazơ khi tan nội địa phân li ra những ion tạo cho dd của chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là việc điện li.Những chất tan vào H2O phân li thành các ion call là chất điện li.Sự điện li được biểu diễn bằng pt điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại các chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành phân tích với chất điện li mạnh dạn như hỗn hợp NaOH và hóa học điện li yếu đuối như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn điện của dung dịch chất điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn điện của dung dịch chất điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhì dung dịch đông đảo làm bóng đèn phát sáng. đèn điện ở hỗn hợp axit axetic sáng sủa mờ rộng ở dung dịch NaOH khôn cùng nhiềuGiải thích:ở thuộc nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn CH3COOH. Lượng ion càng các thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng cần bóng đèn ở hỗn hợp NaOH sáng sủa hơn.Nhận xét: phụ thuộc mức độ phân li thành ion của các chất điện li khác nhau, tín đồ ta phân thành chất điện to gan và chất điện li yếu.1.2.2. Chất điện li mạnh, chất điện li yếu

*Chất điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li mạnh là chất khi tung trong nước, những phân tử hoà tan hồ hết phân li ra ion.Phương trình điện li NaCl: (chú ý sử dụng mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít khỏe khoắn HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết các muối.Ví dụ: Tính nồng độ của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li mạnh nên ta có phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu hèn là chất khi tung trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.Phương trình năng lượng điện li: (chú ý sử dụng 2 mũi tên trái hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ vào dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử tổng hợp thì tất cả 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử sót lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quá trình phân li của chất điện li yếu là quá trình cân bằng động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Anh Thanh Niên Trong Lặng Lẽ Sa Pa


Bài 1:

Xác định chất điện li mạnh, năng lượng điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất điện li dạn dĩ là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất điện li yếu là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ ngơi nghỉ dạng kết tủa cần phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu đề xuất phân li cũng yếu hèn theo 2 mức như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ những ion trong các dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình năng lượng điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy mật độ của ion Ba2+là 0,1M cùng ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- cùng y mol SO42-. Tổng khối lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 5,435 gam. Khẳng định giá trị của x cùng y

Hướng dẫn:

Các ion vào dịch tồn tại cùng mọi người trong nhà vì ghép những ion không chế tạo ra kết tủa.

Áp dụng định cơ chế bảo toàn năng lượng điện ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định chế độ bảo toàn trọng lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết hợp (1) cùng (2) ta gồm hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)